Защо се налага преразглеждане на заплатите?

Една от най-често обсъжданите сред работодателите теми през 2017 година, практически във всеки регион и бизнес сектор в България, е недостигът на квалифицирани хора на пазара на труда и съответно свързаните теми за вноса на кадри от чужбина и за увеличението на заплатите.

Действително през годината заетостта продължава да расте и достигна рекордни за страната нива. Съответно се задълбочи липсата на квалифицирани кадри на пазара на труда. Като резултат все по-трудно фирмите намират нужните им хора на пазара на труда и все по-често прибягват до „кражба" на персонал от други компании. На практика задържането на наличните хора във фирмите става все по-трудно, а добре обучени работници и служители напускат, привлечени от условията на труд и заплащането в други компании. Има доста трудности при назначаване на нови хора, както и високо текучество сред новоназначените.

Какви са възможните решения?

Увеличение на заплащането. Очаква се и тази година увеличението на заплащането да изпревари инфлацията, като се приема средно увеличение около 10%, като в някои по-бурно развиващи се бизнес сектори и региони нивата определено ще са по-високи. Безспорно добра новина за служителите и работниците и сигнал за преосмисляне на бюджетите към работодателите. На практика още в началото на лятото доста фирми бяха принудени да увеличат спешно предвидените и договорени няколко месеца по-рано заплати за 2017 година. Причината беше именно в натиска от пазара на труда. Заговори се отново за въвеждане  на защитни нива на заплатите за ключови позиции. С други думи - превантивно, изпреварващо увеличение на заплащането над пазарните нива за позиции, за които се очаква динамика на заплатите. Така увеличаваме силно вероятността хората да останат в компанията и да не бъдат изкушени да напуснат. Съответно привличането на нови хора при такива нива на заплащане е значително по-лесно. Това е и най-простото решение, стига компанията да може да си го позволи.

Не всички компании могат да се справят с бързото увеличение на заплатите. Има много фирми, които са изградили и работят по бизнес модели, които не биха понесли шокови увеличения на заплатите и те дори биха поставили съществуването на самите фирми под въпрос. Разбира се това също е част от бизнеса - по-малко ефективните, по-слабите отстъпват и освобождават място (и хора) за по-силните. Ако и лошо за отделните затворили фирми, това е здравословно за икономиката като цяло. Полезно е и за хората - преминават към по-добри и успешни работодатели и към по-добро заплащане. Същевременно това е бавен процес, той не може да даде краткосрочно решение на въпроса с недостига на хора.

Внос на хора от чужбина (от трети страни, не членове на ЕС). Много се говори и пише за внос на кадри от чужбина, особено на такива с българска етническа принадлежност. Малко хора обаче съзнават предизвикателствата, свързани с такъв внос. От една страна, са административните - всички действия и разходи, свързани с документалното оформяне на пребиваването и възможността за работа на тези хора. От друга страна - битовите: пътуване до България, настаняване, уреждане на ежедневния живот, включително осигуряване на места в образователната система за децата на привлечените семейства.  От трета страна, са предизвикателствата, свързани с междукултурните различия - даже и с българско самосъзнание, тези хора са израснали и възпитани в други държави при съвсем други условия. И накрая трябва се има предвид и потенциалния по-дълъг срок за обучение на новите кадри, евентуално и на български език.

Това са решими проблеми, разбира се, но изискват солидна подготовка от компаниите, които тръгват по този път. Също така поне в първите години - свързан и с доста разходи.

Изключение правят фирмите, заети в туризма и селското стопанство. Поради естеството на работата, там наемането на хора от трети страни е много по-лесно. Разпространена практика е в Западна Европа и вече се случва във все по-големи мащаби и у нас.

Вътрешна миграция. Все още има региони в България, ако и малко на брой, с висока безработица. Привличането на хора от такива населени места в региони с голяма нужда от кадри и добро заплащане на труда е добра алтернатива на външната миграция. Предизвикателствата са сходни на изброените по-горе, но много по-малко и поне административните липсват. Същевременно и в този случай се изисква солидна подготовка от компаниите, особено по-отношение на помощта при настаняване и установяване на новите места.

Какви са възможните решения за компаниите? При всички случаи се започва с корекции на заплатите, съпроводени с мерки за повишаване на ефикасността на компанията, за да може да си позволи тези увеличения. Автоматизацията на повече процеси например би довела до такъв ефект, както и евентуално до намалена нужда от хора. Намаление на разходите, както и повишение на цените, където пазара позволява, също са сред възможните решения.

Employer branding. При всички случаи би било полезно за задържане и за намиране на нови хора, ако компанията е предпочитан работодател.

Хора от вътрешния пазар. След необходимата подготовка, това е по-бързото и по евтино решение.

Внос на хора от трети страни. Усилено се работи върху улесняване на административните процедури и се надяваме, че скоро ще има резултати.

Увеличаването на заплатите има и един страничен, но много позитивен ефект. За някои професии търсенето на работа в чужбина престава да е икономически изгодно и те избират да останат в България или дори да се върнат, ако са вече заминали. Такъв пример са вече служителите в ИТ индустрията, както отскоро и международните шофьори. Да се надяваме, че все повече бизнес сектори ще достигнат етапа, в който могат да си позволят това.

Текстът е публикуван първоначално в сп. „Business Club".Новини

17
Jan.
Какъв процент от годишните заплати на служителите представляват финансовите придобивки?

Порталът за заплати Paylab направи анализ на възнагражденията и дела на финансовите придобивки за отделни позиции.

16
Aug.
Zaplatomer.bg подобрява анализа на заплати чрез регресионен модел в изчисленията

Zaplatomer.bg, който е част от международната група Paylab, включваща 19 локални платформи за сравняване на заплати, въведе нов начин за обработване на данни.

07
Aug.
Ново! от Zaplatomer.bg: Доклад за заплата

От началото на месец август 2018 г. всеки, който има нужда от повече подробна информация за адекватността на заплатата, която получава или предлага на пазара на труда, може да закупи анализ на възнаграждението за конкретна позиция в Zaplatomer.bg.