logo
Нетна месечна заплата
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
 
10% 941 BGN
90% 2,309 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Администратор, събиране на вземания

753 - 1.779 BGN

Акаунт мениджър

1.132 - 2.431 BGN

Брокер, акции

848 - 2.348 BGN

Вътрешен одитор

1.185 - 2.281 BGN

Дилър

930 - 2.768 BGN

Директор клон

1.474 - 3.189 BGN

Ипотечен специалист

949 - 1.798 BGN

Касиер

690 - 1.221 BGN

Кредитен специалист

803 - 1.577 BGN

Личен банкер

958 - 2.014 BGN

Мениджър връзки с клиенти

939 - 2.561 BGN

Мениджър, проекти

1.418 - 3.735 BGN

Продуктов мениджър

1.107 - 3.149 BGN

Риск мениджър

1.287 - 2.800 BGN

Ръководител отдел

900 - 3.845 BGN

Служител картови услуги

901 - 1.629 BGN

Служител, обслужване на клиенти

696 - 1.368 BGN

Специалист бек офис

765 - 1.855 BGN

Специалист попечителски услуги

982 - 2.411 BGN

Специалист управление на риска

1.168 - 2.200 BGN

Специалист, правно и регулаторно съответствие

1.109 - 2.515 BGN

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

784 - 1.505 BGN

Финансов анализатор

1.198 - 2.825 BGN

Финансов консултант

733 - 2.075 BGN