logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Банки обикновено е от 1.021,00 BGN (минимална заплата) до 2.843,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
2.000
 
10% 1.021 BGN
90% 2.843 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

За компании - бъдете уверени, когато вземате решения относно заплатите

Подробният доклад за възнагражденията ще ви помогне да определите справедливи заплати. Винаги ще разполагате с актуални данни за заплатите.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Администратор, събиране на вземания

889 - 1.942 BGN
Виж повече

Акаунт мениджър

1.190 - 3.092 BGN
Виж повече

Брокер, акции

888 - 2.466 BGN
Виж повече

Вътрешен одитор

648 - 2.875 BGN
Виж повече

Дилър

980 - 2.849 BGN
Виж повече

Директор клон

1.279 - 3.562 BGN
Виж повече

Ипотечен специалист

937 - 2.239 BGN
Виж повече

Касиер

795 - 1.744 BGN
Виж повече

Кредитен специалист

962 - 2.026 BGN
Виж повече

Личен банкер

857 - 2.292 BGN
Виж повече

Мениджър връзки с клиенти

806 - 3.136 BGN
Виж повече

Продуктов мениджър

1.342 - 4.296 BGN
Виж повече

Ръководител отдел

1.120 - 3.919 BGN
Виж повече

Служител картови услуги

904 - 1.779 BGN
Виж повече

Служител, обслужване на клиенти

735 - 1.910 BGN
Виж повече

Специалист бек офис

851 - 2.049 BGN
Виж повече

Специалист попечителски услуги

981 - 2.450 BGN
Виж повече

Специалист управление на риска

1.182 - 3.383 BGN
Виж повече

Специалист, правно и регулаторно съответствие

1.046 - 2.407 BGN
Виж повече

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

797 - 2.034 BGN
Виж повече

Финансов анализатор

1.259 - 3.059 BGN
Виж повече

Финансов консултант

949 - 2.666 BGN
Виж повече