logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Банки обикновено е от 1.042,00 BGN (минимална заплата) до 2.847,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
2.000
 
10% 1.042 BGN
90% 2.847 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

За компании - бъдете уверени, когато вземате решения относно заплатите

Подробният доклад за възнагражденията ще ви помогне да определите справедливи заплати. Винаги ще разполагате с актуални данни за заплатите.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Администратор, събиране на вземания

996 - 2.491 BGN
Виж повече

Акаунт мениджър

1.292 - 3.213 BGN
Виж повече

Брокер, акции

916 - 2.713 BGN
Виж повече

Вътрешен одитор

809 - 2.262 BGN
Виж повече

Дилър

929 - 2.850 BGN
Виж повече

Директор клон

1.357 - 3.634 BGN
Виж повече

Ипотечен специалист

920 - 2.145 BGN
Виж повече

Касиер

813 - 1.764 BGN
Виж повече

Кредитен специалист

968 - 1.978 BGN
Виж повече

Личен банкер

900 - 2.271 BGN
Виж повече

Мениджър връзки с клиенти

998 - 3.018 BGN
Виж повече

Продуктов мениджър

1.262 - 4.324 BGN
Виж повече

Ръководител отдел

1.121 - 4.057 BGN
Виж повече

Служител картови услуги

945 - 2.116 BGN
Виж повече

Служител, обслужване на клиенти

727 - 1.938 BGN
Виж повече

Специалист бек офис

854 - 2.092 BGN
Виж повече

Специалист попечителски услуги

956 - 2.516 BGN
Виж повече

Специалист управление на риска

1.137 - 3.289 BGN
Виж повече

Специалист, правно и регулаторно съответствие

1.118 - 2.675 BGN
Виж повече

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

831 - 2.036 BGN
Виж повече

Финансов анализатор

1.230 - 2.947 BGN
Виж повече

Финансов консултант

876 - 2.614 BGN
Виж повече