logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Банки обикновено е от 1.025,00 BGN (минимална заплата) до 2.962,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
2.000
3.000
 
10% 1.025 BGN
90% 2.962 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Администратор, събиране на вземания

840 - 1.720 BGN
Виж повече

Акаунт мениджър

1.116 - 3.108 BGN
Виж повече

Брокер, акции

802 - 2.660 BGN
Виж повече

Вътрешен одитор

626 - 2.842 BGN
Виж повече

Дилър

925 - 2.705 BGN
Виж повече

Директор клон

1.254 - 3.959 BGN
Виж повече

Ипотечен специалист

951 - 2.231 BGN
Виж повече

Касиер

770 - 1.820 BGN
Виж повече

Кредитен специалист

1.003 - 2.015 BGN
Виж повече

Личен банкер

904 - 2.307 BGN
Виж повече

Мениджър връзки с клиенти

806 - 3.086 BGN
Виж повече

Продуктов мениджър

1.254 - 4.328 BGN
Виж повече

Ръководител отдел

1.186 - 3.942 BGN
Виж повече

Служител картови услуги

926 - 2.078 BGN
Виж повече

Служител, обслужване на клиенти

732 - 2.003 BGN
Виж повече

Специалист бек офис

807 - 2.250 BGN
Виж повече

Специалист попечителски услуги

955 - 2.441 BGN
Виж повече

Специалист управление на риска

940 - 3.320 BGN
Виж повече

Специалист, правно и регулаторно съответствие

1.063 - 2.608 BGN
Виж повече

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

802 - 2.053 BGN
Виж повече

Финансов анализатор

1.215 - 3.060 BGN
Виж повече

Финансов консултант

955 - 2.391 BGN
Виж повече