logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Банки обикновено е от 957 BGN (минимална заплата) до 2.530 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
 
10% 957 BGN
90% 2.530 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Администратор, събиране на вземания

775 - 1.859 BGN

Акаунт мениджър

958 - 2.756 BGN

Брокер, акции

848 - 2.764 BGN

Вътрешен одитор

928 - 2.190 BGN

Дилър

1.002 - 2.621 BGN

Директор клон

1.251 - 3.439 BGN

Ипотечен специалист

854 - 2.088 BGN

Касиер

718 - 1.488 BGN

Кредитен специалист

929 - 1.749 BGN

Личен банкер

1.008 - 2.165 BGN

Мениджър връзки с клиенти

931 - 3.006 BGN

Продуктов мениджър

1.211 - 3.400 BGN

Ръководител отдел

995 - 3.639 BGN

Служител картови услуги

853 - 1.782 BGN

Служител, обслужване на клиенти

759 - 1.734 BGN

Специалист бек офис

876 - 1.868 BGN

Специалист попечителски услуги

1.004 - 2.495 BGN

Специалист управление на риска

969 - 2.708 BGN

Специалист, правно и регулаторно съответствие

1.214 - 2.968 BGN

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

820 - 1.613 BGN

Финансов анализатор

1.130 - 2.913 BGN

Финансов консултант

814 - 2.102 BGN