logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Банки обикновено е от 968,00 BGN (минимална заплата) до 2.613,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
2.000
 
10% 968 BGN
90% 2.613 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Администратор, събиране на вземания

759 - 1.901 BGN
Виж повече

Акаунт мениджър

1.074 - 2.775 BGN
Виж повече

Брокер, акции

772 - 2.741 BGN
Виж повече

Вътрешен одитор

767 - 2.877 BGN
Виж повече

Дилър

790 - 2.532 BGN
Виж повече

Директор клон

1.131 - 3.849 BGN
Виж повече

Ипотечен специалист

826 - 2.083 BGN
Виж повече

Касиер

725 - 1.590 BGN
Виж повече

Кредитен специалист

964 - 1.905 BGN
Виж повече

Личен банкер

914 - 1.926 BGN
Виж повече

Мениджър връзки с клиенти

973 - 2.629 BGN
Виж повече

Продуктов мениджър

1.254 - 4.138 BGN
Виж повече

Ръководител отдел

1.044 - 3.634 BGN
Виж повече

Служител картови услуги

885 - 1.726 BGN
Виж повече

Служител, обслужване на клиенти

770 - 1.789 BGN
Виж повече

Специалист бек офис

916 - 1.719 BGN
Виж повече

Специалист попечителски услуги

973 - 2.389 BGN
Виж повече

Специалист управление на риска

927 - 3.206 BGN
Виж повече

Специалист, правно и регулаторно съответствие

1.061 - 2.741 BGN
Виж повече

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

780 - 1.837 BGN
Виж повече

Финансов анализатор

1.168 - 2.965 BGN
Виж повече

Финансов консултант

862 - 2.298 BGN
Виж повече