logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Банки обикновено е от 953,00 BGN (минимална заплата) до 2.522,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
 
10% 953 BGN
90% 2.522 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Администратор, събиране на вземания

778 - 1.859 BGN

Акаунт мениджър

945 - 2.767 BGN

Брокер, акции

726 - 2.873 BGN

Вътрешен одитор

770 - 2.980 BGN

Дилър

1.119 - 3.349 BGN

Директор клон

1.241 - 3.445 BGN

Ипотечен специалист

771 - 2.164 BGN

Касиер

712 - 1.436 BGN

Кредитен специалист

896 - 1.778 BGN

Личен банкер

1.012 - 2.097 BGN

Мениджър връзки с клиенти

955 - 2.779 BGN

Продуктов мениджър

1.199 - 3.895 BGN

Ръководител отдел

1.010 - 3.525 BGN

Служител картови услуги

881 - 1.735 BGN

Служител, обслужване на клиенти

761 - 1.761 BGN

Специалист бек офис

884 - 1.768 BGN

Специалист попечителски услуги

971 - 2.377 BGN

Специалист управление на риска

919 - 2.927 BGN

Специалист, правно и регулаторно съответствие

1.218 - 2.969 BGN

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

833 - 1.673 BGN

Финансов анализатор

1.147 - 2.711 BGN

Финансов консултант

827 - 2.113 BGN