logo
Нетна месечна заплата
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
 
10% 945 BGN
90% 2,315 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Администратор, събиране на вземания

800 - 1.881 BGN

Акаунт мениджър

1.127 - 2.418 BGN

Брокер, акции

822 - 2.777 BGN

Вътрешен одитор

1.182 - 2.198 BGN

Дилър

922 - 2.751 BGN

Директор клон

1.591 - 3.299 BGN

Ипотечен специалист

1.044 - 1.778 BGN

Касиер

643 - 1.171 BGN

Кредитен специалист

781 - 1.561 BGN

Личен банкер

919 - 1.923 BGN

Мениджър връзки с клиенти

929 - 2.487 BGN

Мениджър, проекти

1.406 - 3.846 BGN

Продуктов мениджър

1.110 - 3.003 BGN

Риск мениджър

1.310 - 2.770 BGN

Ръководител отдел

934 - 3.669 BGN

Служител картови услуги

836 - 1.821 BGN

Служител, обслужване на клиенти

705 - 1.326 BGN

Специалист бек офис

830 - 1.841 BGN

Специалист попечителски услуги

982 - 2.411 BGN

Специалист управление на риска

1.188 - 2.189 BGN

Специалист, правно и регулаторно съответствие

1.106 - 2.513 BGN

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

807 - 1.507 BGN

Финансов анализатор

1.147 - 2.763 BGN

Финансов консултант

933 - 2.019 BGN