logo

Списък на категориите с изчислени най-високи средни месечни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Висш мениджмънт


Виж повече
3.922 BGN
icon

2. Информационни технологии


Виж повече
3.359 BGN
icon

3. Мениджмънт


Виж повече
2.637 BGN
icon

4. Лизинг


Виж повече
2.263 BGN
icon

5. Технологии, развитие


Виж повече
2.052 BGN
icon

6. Банки


Виж повече
1.981 BGN
icon

7. Фармацевтична промишленост


Виж повече
1.909 BGN
icon

8. Човешки ресурси


Виж повече
1.896 BGN
icon

9. Право


Виж повече
1.884 BGN
icon

10. Телекомуникации


Виж повече
1.866 BGN
icon

11. Икономика, финанси, счетоводство


Виж повече
1.850 BGN
icon

12. Управление на качеството


Виж повече
1.765 BGN
icon

13. Строителство и недвижими имоти


Виж повече
1.757 BGN
icon

14. Маркетинг, реклама, ПР


Виж повече
1.743 BGN
icon

15. Автомобилна индустрия


Виж повече
1.667 BGN
icon

16. Електротехника и енергетика


Виж повече
1.666 BGN
icon

17. Търговия


Виж повече
1.659 BGN
icon

18. Минно дело, металургия


Виж повече
1.636 BGN
icon

19. Машиностроене


Виж повече
1.601 BGN
icon

20. Застрахователна дейност


Виж повече
1.597 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си