logo

Бъдете уверени, когато вземате решения за заплатите

Данните от Zaplatomer.bg ще ви помогнат да съгласувате очакванията за заплата на кандидатите и служителите с възнаграждението, което имате възможност да предложите. Интересувате ли се от информация за заплатите от реални потребители в България?

Повече информация

Защо да се доверите на Zaplatomer.bg?

Брой данни за заплати

Клиенти

Брой позиции

Вземайте решения във основа на актуални данни

Каква е методологията за събиране на данни в Zaplatomer.bg?

От стартирането на онлайн проучването на заплатите в Словакия през 2007 г., непрекъснато подобряваме методологията за събиране на данни. Около 70% от въведените заплати от реални потребители попадат в "почистената" база данни, като по-този начин премахваме повтарящи се или екстремни стойности.

От 2018 г. изчисляваме размера на заплатите с помощта на регресионен анализ, които отчита връзките между позиции, региони, размер на компанията, образование, трудов стаж и възраст. Регресионният статистически модел дава възможност да определим размера на заплатата и при малко на брой респонденти в желаната извадка, ако има поне 20 валидни попълнени въпросника.

Повече за методологията за събиране на данни

Приложение за управление на възнагражденията

Приложението за заплати е разработено за специалисти, които определят възнагражденията на служителите. То спестява време и ви дава увереност при вземането на стратегически решения благодарение на информация директно от пазара на труда.

Безплатен пробен период Повече информация

Функционалности на приложението за заплати

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Методология

Събираме данни от 2018 г. и продължаваме да подобряваме методологията за обработка.

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Данни от потребители

Попълнените данни преминават през стриктна проверка и "почистване".

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Преглед на придобивките

Приложението съдържа и информация за финансовите и нефинансовите придобивки на служителите.

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Интуитивен интерфейс

Лесно сами можете да се подготвите с данни за възнагражденията.

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Прозрачност на данните

Резултатите от приложението са ясни и разбираеми, което се потвърждава и от нашите клиенти.

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Достъпност на данните

Чрез онлайн приложението повече хора от екипа имат неограничен достъп до данните.

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Периодично сравнение

Автоматично сравнение на тримесечие на заплатите на служителите със заплатите на пазара.

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Запазване на настройките

Възможност да запазите избрани позиции и да се върнете към тях по всяко време.

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Експорт на доклади

Ако е необходимо, докладът може да се генерира или принтира в PDF формат.

Доклад за определяне на заплатата

Докладът за заплата представлява подходящ източник на информация за HR специалисти и професионалисти, които се нуждаят от основа за ефективно определяне на възнагражденията за потенциални и настоящи служители.
Докладът за заплата съдържа нетната заплата за позицията по регион, образование, трудов стаж или възраст и освен общата заплата показва отделните компоненти на заплатата и нефинансовите придобивки.

Цена:

100 BGN*

Поръчай сега Примерен доклад

*Посочената цена е без ДДС за пълен анализ на една избрана позиция.

Клиентите имат опит с нашата методология

Цени Zaplatomer.bg | ЗА КОМПАНИИ

Приложение за заплати

Основа за определяне на заплатите на служителите и политика за възнагражденията

Неограничен брой позиции

 • Заплата за позицията по регион, образование, трудов стаж, размер на компанията, възраст
 • Разпределение на респондентите в диапазони на заплатата
 • Обхват на заплатата
 • Разпределение на всички 16 изследвани нефинансови придобивки
 • Анализ на финансовите придобивки
 • Експорт на доклади в PDF
 • Запазване на доклади в акаунта за по-късна употреба
 • Периодично сравнение на заплатата на служителя с текущите заплати на пазара
 • Поддръжка по имейл и телефон

1.800 BGN*

Безплатен пробен период
Доклад за заплата

Основа за интервю за работа, оценка на представянето или преразглеждане на заплатата на служителя

1 позиция

 • Заплата за позиция по регион, образование, трудов стаж, размер на компанията, възраст
 • Разпределение на респондентите в диапазони на заплатата
 • Обхват на заплатата
 • Разпределение на всички 16 изследвани нефинансови придобивки
 • Анализ на финансовите придобивки
 • Еднократен доклад за заплата
 • Email с линк към доклада и неговата PDF версия

100 BGN*

Поръчай сега

Примерен доклад

* Цените са без ДДС 20%
Ако се интересувате от индивидуално решение, моля свържете се с [email protected].