logo

Бъдете уверени, когато вземате решения за заплатите

Данните от Zaplatomer.bg ще ви помогнат да съгласувате очакванията за заплата на кандидатите и служителите с възнаграждението, което имате възможност да предложите. Интересувате ли се от информация за заплатите от реални потребители в България?

Повече информация

Защо да се доверите на Zaplatomer.bg?

Брой данни за заплати

Клиенти

Брой позиции

Вземайте решения във основа на актуални данни

Каква е методологията за събиране на данни в Zaplatomer.bg?

От стартирането на онлайн проучването на заплатите в Словакия през 2007 г., непрекъснато подобряваме методологията за събиране на данни. Около 70% от въведените заплати от реални потребители попадат в "почистената" база данни, като по-този начин премахваме повтарящи се или екстремни стойности.

От 2018 г. изчисляваме размера на заплатите с помощта на регресионен анализ, които отчита връзките между позиции, региони, размер на компанията, образование, трудов стаж и възраст. Регресионният статистически модел дава възможност да определим размера на заплатата и при малко на брой респонденти в желаната извадка, ако има поне 20 валидни попълнени въпросника.

Повече за методологията за събиране на данни

Приложение за управление на възнагражденията

Приложението за заплати е разработено за специалисти, които определят възнагражденията на служителите. То спестява време и ви дава увереност при вземането на стратегически решения благодарение на информация директно от пазара на труда.

Безплатен пробен период Повече информация

Доклади за заплати за няколко държави

Разберете какви са заплатите в други държави

Приложението за заплати ви дава достъп до данни за възнагражденията за всички включени позиции. Имате възможност да поръчате достъп за няколко държави.

Така получавате достъп до данни за заплатите във всяка държава от един акаунт. При поръчка за повече държави получавате отстъпка от едногодишния абонамент за приложението за заплати.

Безплатен пробен достъп

Функционалности на приложението за заплати

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Методология

Събираме данни от 2018 г. и продължаваме да подобряваме методологията за обработка.

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Данни от потребители

Попълнените данни преминават през стриктна проверка и "почистване".

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Преглед на придобивките

Приложението съдържа и информация за финансовите и нефинансовите придобивки на служителите.

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Интуитивен интерфейс

Лесно сами можете да се подготвите с данни за възнагражденията.

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Прозрачност на данните

Резултатите от приложението са ясни и разбираеми, което се потвърждава и от нашите клиенти.

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Достъпност на данните

Чрез онлайн приложението повече хора от екипа имат неограничен достъп до данните.

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Периодично сравнение

Автоматично сравнение на тримесечие на заплатите на служителите със заплатите на пазара.

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Запазване на настройките

Възможност да запазите избрани позиции и да се върнете към тях по всяко време.

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Експорт на доклади

Ако е необходимо, докладът може да се генерира или принтира в PDF формат.

Доклад за определяне на заплатата

Докладът за заплата представлява подходящ източник на информация за HR специалисти и професионалисти, които се нуждаят от основа за ефективно определяне на възнагражденията за потенциални и настоящи служители.
Докладът за заплата съдържа нетната заплата за позицията по регион, образование, трудов стаж или възраст и освен общата заплата показва отделните компоненти на заплатата и нефинансовите придобивки.

Цена:

100 BGN*

Поръчай сега Примерен доклад

*Посочената цена е без ДДС за пълен анализ на една избрана позиция.

Клиентите имат опит с нашата методология

Цени Zaplatomer.bg | ЗА КОМПАНИИ

Приложение за заплати

Основа за определяне на заплатите на служителите и политика за възнагражденията

Неограничен брой позиции

 • Заплата за позицията по регион, образование, трудов стаж, размер на компанията, възраст
 • Разпределение на респондентите в диапазони на заплатата
 • Обхват на заплатата
 • Разпределение на всички 16 изследвани нефинансови придобивки
 • Анализ на финансовите придобивки
 • Експорт на доклади в PDF
 • Запазване на доклади в акаунта за по-късна употреба
 • Периодично сравнение на заплатата на служителя с текущите заплати на пазара
 • Поддръжка по имейл и телефон

1.500 BGN*

Безплатен пробен период
Доклад за заплата

Основа за интервю за работа, оценка на представянето или преразглеждане на заплатата на служителя

1 позиция

 • Заплата за позиция по регион, образование, трудов стаж, размер на компанията, възраст
 • Разпределение на респондентите в диапазони на заплатата
 • Обхват на заплатата
 • Разпределение на всички 16 изследвани нефинансови придобивки
 • Анализ на финансовите придобивки
 • Еднократен доклад за заплата
 • Email с линк към доклада и неговата PDF версия

100 BGN*

Поръчай сега

Примерен доклад

* Цените са без ДДС 20%
Ако се интересувате от индивидуално решение, моля свържете се с [email protected].