Как работи Zaplatomer.bg?

Методология на проучването на заплати Zaplatomer.bg.


Zaplatomer.bg е уебсайт, където можете да получите сравнение на заплатите за близо 600 позиции. Списъкът с позиции отразява пазара на труда в България и постоянно се актуализира.

Автор на методологията за придобиване, събиране и обработка на данните, събрани в проучването и последващото им оценяване е словашката компания Profesia, spol. s r.o.

Целевата група на портала са  лица на пазара на труда, които искат да сравняват заплатите си и компании, които обръщат внимание на справедливото определяне на работните заплати.

1. Въвеждане на данни

Лицата на пазара на труда могат да сравняват очаквана и реална заплата с други служители на същата позиция и в същия регион. Всеки, който попълни въпросника с 14 въпроса (8, от които задължителни) се счита за участник в проучването и получава безплатно сравнение на заплата със средната стойност за референтната извадка. Референтната извадка се създава от други участници в проучването в зависимост от позицията и региона, които са попълнени във въпросника.

Очакваното възнаграждение не е включено в изчисленията.

Данните от всеки участник в проучването са валидни една година и по никакъв начин няма намеса във въведената информация. Всички данни при проучването на заплатите са анонимни.

2. Резултати

Преди реалните изчисления, данните от извадката се „почистват". Първо се филтрират грешки като отрицателни числа, екстремни стойности (напр. 1 евро / месец или 10 млн. евро / месец. Втората стъпка в „почистването" на базата данни е да се открият дублиращите се въпросници и да се определят екстремните стойности. Екстремните стойности се определят конкретно за определена позиция с оглед на региона (регион София, извън регион София). Методологията за откриване на крайни стойности (data trimming) е базирана на солидни/груби оценки на параметрите,  касаещи теоретичното разпределение на заплатите към определена позиция по регион.

В изчисленията се използват данните от въпросниците, които са преминали през „почистване".

Резултатите от изследването съдържат единствено информация от данни, които са били приети, а именно:

  • един профил (резултат от въпросника) се използва като извадка за една година,
  • никога не се намесваме в попълнените въпросници,
  • при калкулациите не се вземат предвид инфлацията или разходите за издръжка,
  • никога не оценяваме заплатите в един регион в зависимост от друг регион.

За по-ясно разбиране на резултатите от сравнението на заплатите, ние предоставяме и тяхно графично  изобразяване.

3.  Резултати за потребители

Проучването на заплатите в Zaplatomer.bg осигурява безплатни резултати за следните групи лица на пазара на труда:

  • Служители, които искат да сравнят заплатата си с другите
  • Търсещи работа  / студенти / служители / работници, които искат да разберат каква е заплатата за определена позиция в сравнение с техните очаквания

За всяка група  лица се визуализира съответния въпросник и след попълването му се показват резултатите с основно сравнение на действително или очаквано възнаграждение. Резултатите се показват директно на уебсайта.

Новини

14
Mar.
Каква заплата да очаквате от бъдещия си работодател може да разберете от Zaplatomer.bg на кариерния форум „Национални дни на кариерата“

На 13-и март в хотел „Маринела“ в София бе даден старта на „Национални дни на кариерата“ – Добра Кариера, Добър Живот – най-мащабния кариерен форум в България, който се провежда за 17-и пореден път през март и април. Форумът предлага на студентите и младите специалисти възможност да поставят основите на своето сполучливо кариерно развитие, като им предостави шанса да срещнат стотици потенциални работодатели.

07
Mar.
Само 6% от работещите жени са сред най-добре платените служители

Разликата в заплащането между мъжете и жените е постоянен проблем в световен мащаб. Почти навсякъде по света средната заплата на мъжете е по-висока от тази на жените. Това до голяма степен се дължи на факта, че жените обикновено работят в професии с по-ниско заплащане.

07
Mar.
7 ключови фактора, които намаляват разликата в заплащането между мъжете и жените

В днешно време неравностойното възнаграждение на мъжете и жените е обект на много дебати. Това е доста комплексен феномен, затова Paylab се фокусира върху 7 области, които значително допринасят за намаляване на разликите в заплащането.