logo

Бъдете уверени, когато вземате решения за заплатите

Данните от Zaplatomer.bg ще ви помогнат да съгласувате очакванията за заплата на кандидатите и служителите с възнаграждението, което имате възможност да предложите. Интересувате ли се от информация за заплатите от реални потребители в България?

Повече информация

Защо да се доверите на Zaplatomer.bg?

Брой данни за заплати

Клиенти

Брой позиции

Често задавани въпроси относно методологията за събиране на данни в Zaplatomer.bg

Zaplatomer.bg събира данни директно от самите служители. Всеки служител иска да разбере справедливо ли е заплащането му, а всеки ден хиляди потребители сравняват заплатите си на нашата платформа. По този начин получаваме данни от работещите в различни типове компании - от малки семейни предприятия до големи мултинационални организации.

Методологията на проучването автоматично открива екстремни стойности. Те се преценяват по отношение на позицията и региона. Откритите екстремни стойности не се включват в следващите изчисления. Опитът ни показва, че 10% от въведените данни не преминават през този филтър.

Методологията е подготвена и за това. Системата открива дублиращ се запис, когато един респондент попълни въпросника повече от веднъж като само един въпросник се включва в изчисленията. В това отношение сме много стриктни - според статистиката 20% от входящите данни отпадат именно заради филтъра за дублирани записи. В крайните изчисления, на чиято база се генерират докладите, участват само коригирани данни.

Изчисляваме заплатите като използваме количествена регресия, която отчита зависимостите между позициите, регионите, размера на компаниите, образованието, опита и възрастта. Регресионният статистически модел дава възможност точно да се прецени размерът на заплащането дори при малък брой респонденти в избраната извадка, ако в нейната база данни има поне 20 валидни попълнени въпросници. Ако не разполагаме с толкова данни в извадката, резултатите се изчисляват от данните чрез статистическо оценяване.

Сравняваме данните си за заплати с няколко източника, особено със заплатите в обяви за работа, но също така и с алтернативни доставчици на данни за заплати.

Проучването за заплатите събира данни непрекъснато, всеки ден се добавят между 100 и 500 респонденти. На всяко тримесечие регресионния модел и модела на статистическо оценяване се преизчисляват, като по този начин се гарантира максимална актуалност на данните в нашите доклади за заплати.

Списъкът на длъжностите в проучването на заплатите се основава на пазара на труда и се актуализира постоянно въз основа на предложения от кандидати и работодатели. Окончателният списък отразява и броя на служителите на конкретни длъжности, тъй като ние отчитаме по-специално възможността за събиране на съответно количество данни. Избягваме да включваме много специфични позиции с минимално присъствие на пазара на труда, тъй като не бихме могли да гарантираме желаните резултати. В такива случаи препоръчваме да потърсите по-обща или свързана позиция и да вземете предвид диапазона на заплатите.
Изтеглете текущия списък на длъжностите, определени за отделни области на работа. Ако ви липсва позиция в списъка, свържете се с нас.

Клиентът може да закупи доклад за заплата за определена позиция или достъп до приложението за заплати за една година за избрани държави. Тези услуги може да се комбинират. Цената за доклад и достъп до приложението зависи от избраната държава, за която се прави поръчка на услугата. Свали цени на доклад за заплата и достъп до приложението (PDF) .

Можете да прочетете за цялата методология на проучването на заплатите в отделна страница Как работи сайтът Zaplatomer.bg .
Не откривате това, което търсите? Изпратете ни въпроса си на [email protected]

Приложение за управление на възнагражденията

Приложението за заплати е разработено за специалисти, които определят възнагражденията на служителите. То спестява време и ви дава увереност при вземането на стратегически решения благодарение на информация директно от пазара на труда.

Безплатен пробен период Повече информация

Доклади за заплати за няколко държави

Разберете какви са заплатите в други държави

Приложението за заплати ви дава достъп до данни за възнагражденията за всички включени позиции. Имате възможност да поръчате достъп за няколко държави.

Така получавате достъп до данни за заплатите във всяка държава от един акаунт.

Безплатен пробен достъп

Позиции по съвместяване

Определете заплатата на служителя в зависимост от позициите, които съвместява.

Вземете преглед на заплатите на избрани длъжности, които вашият служител изпълнява. Той също така взема предвид региона, индустрията, практиката и размера на компанията.

Опитайте кумулативни позиции

Функционалности на приложението за заплати

LS_PP2_ToolFuncMethodologyTitle
Методология

Събираме данни от 2018 г. и продължаваме да подобряваме методологията за обработка.

LS_PP2_ToolFuncDataFromPeopleTitle
Данни от потребители

Попълнените данни преминават през стриктна проверка и "почистване".

LS_PP2_ToolFuncPositionsComparisonTitle
Сравнение на позициите

Можете да добавите всяка позиция към сравнението и да видите разликите в заплатите между позициите в ясна таблица.

LS_PP2_CustomJobPanel
Позиции по съвместяване

Ако служителят извършва повече от една дейност от различни позиции, модулът ви позволява да получите преглед на заплатите във всички позиции на един екран.

LS_PP2_ToolFuncBenefitsOverviewTitle
Преглед на придобивките

Приложението съдържа и информация за финансовите и нефинансовите придобивки на служителите.

LS_PP2_ToolFuncInterfaceTitle
Интуитивен интерфейс

Лесно сами можете да се подготвите с данни за възнагражденията.

LS_PP2_ToolFuncReadableDataTitle
Прозрачност на данните

Резултатите от приложението са ясни и разбираеми, което се потвърждава и от нашите клиенти.

LS_PP2_ToolFuncAccessibleDataTitle
Достъпност на данните

Чрез онлайн приложението повече хора от екипа имат неограничен достъп до данните.

LS_PP2_ToolFuncComparisonTitle
Периодично сравнение

Автоматично сравнение на тримесечие на заплатите на служителите със заплатите на пазара.

LS_PP2_ToolFuncSettingsTitle
Запазване на настройките

Възможност да запазите избрани позиции и да се върнете към тях по всяко време.

LS_PP2_ToolFuncExportTitle
Експорт на доклади

Ако е необходимо, докладът може да се генерира или принтира в PDF формат.

Доклад за определяне на заплатата

Докладът за заплата представлява подходящ източник на информация за HR специалисти и професионалисти, които се нуждаят от основа за ефективно определяне на възнагражденията за потенциални и настоящи служители.
Докладът за заплата съдържа нетната заплата за позицията по регион, образование, трудов стаж или възраст и освен общата заплата показва отделните компоненти на заплатата и нефинансовите придобивки.

Цена:

100,00 BGN*

Поръчай сега Примерен доклад

*Посочената цена е без ДДС за пълен анализ на една избрана позиция.

Клиентите имат опит с нашата методология

Цени Zaplatomer.bg | ЗА КОМПАНИИ

Доклад за заплата

1 позиция

 • Заплата за позиция по регион, образование, трудов стаж, размер на компанията, възраст
 • Разпределение на респондентите в диапазони на заплатата
 • Обхват на заплатата
 • Разпределение на всички 16 изследвани нефинансови придобивки
 • Анализ на финансовите придобивки
 • Еднократен доклад за заплата
 • Email с линк към доклада и неговата PDF версия

100,00 BGN*

Поръчай сега

Примерен доклад

Приложение за заплати

Неограничен брой позиции

 • Заплата за позицията по регион, образование, трудов стаж, размер на компанията, възраст
 • Разпределение на респондентите в диапазони на заплатата
 • Обхват на заплатата
 • Разпределение на всички 16 изследвани нефинансови придобивки
 • Анализ на финансовите придобивки
 • Експорт на доклади в PDF
 • Запазване на доклади в акаунта за по-късна употреба
 • Периодично сравнение на заплатата на служителя с текущите заплати на пазара
 • Поддръжка по имейл и телефон

1.500,00 BGN*

Безплатен пробен период
* Цените са без ДДС 20%
Ако се интересувате от индивидуално решение, моля свържете се с [email protected].