logo

Данни за решения за заплати

Данните от Zaplatomer.bg ще ви помогнат да съгласувате очакванията за заплата на кандидатите и служителите с възнаграждението, което имате възможност да предложите. Интересувате ли се от информация за заплатите от реални потребители в България?

Защо да се доверите на Zaplatomer.bg?

48.682 Проверени профили
1100+ Клиенти
530+ Брой позиции

Когато отчетите от Zaplatomer.bg ще ви помогнат

Набиране на нови служители

 • Предоставяне на информация за средните заплати и тенденциите в заплатите за различни позиции и индустрии.
 • Помощ при определяне на атрактивни и конкурентни оферти за заплати за нови служители.
 • Подкрепа на HR професионалисти при привличане на квалифицирани кандидати за свободни позиции.

Редовна ревизия на заплатите

 • Сравняване на нивата на заплатите в индустрията и информиране за текущата структура на заплатите по опит, образование или размер на компанията.
 • Помощ при определяне на справедливи диапазони на заплати за отделни позиции в организацията.
 • Гарантиране, че заплатите съответстват на текущите тенденции на пазара на труда и вътрешните фирмени политики.

Експанзия на нов пазар

 • Предоставяне на сравнителни данни за условията на заплащане и политиките за плащане в региони и отрасли.
 • Помогнете на специалистите по човешки ресурси да определят конкурентни стратегии за заплати за нов пазар.
 • Адаптиране към местните условия чрез информация и анализ, налични на Zaplatomer.bg.

Цени Zaplatomer.bg | ЗА КОМПАНИИ

Доклад за заплата

1 позиция за година

100,00 BGN*

Достъп за 1 потребител

Съдържание на доклада:

 • Заплащане за позицията по регион, образование, опит, размер на фирмата, възраст
 • Разпределение на респондентите по групи заплати
 • Диапазон на заплатите
 • Разбивка на всички 16 наблюдавани нефинансови ползи
 • Анализ на финансовите ползи

Приложение за заплати

Неограничен брой работни места за 1 година

1.500,00 BGN*

Достъп за неограничен брой потребители

Всичко в отчета за заплати PRO plus:

 • Достъп до 1 държава
 • Поддръжка на клиенти по имейл и телефон

* Цените са без ДДС 20%

Онлайн инструмент за заплата

Справки за заплати

Отчетът за заплатите предоставя подходящ източник на информация за специалистите по човешки ресурси, които се нуждаят от данни за ефективно определяне на заплатата на потенциален, както и на настоящ служител.

Отчетът за заплатите съдържа:

 • заплата за позицията (по регион, образование, опит, размер на компанията, възраст, като се вземе предвид индустрията)
 • размера на отделните компоненти на работната заплата
 • нефинансови ползи

Позиции по съвместяване

Изчислете заплатата на служителя от ролите, които изпълнява. Получете преглед на заплатите в избрани позиции, чиито дейности изпълнява вашият служител. Регионът, индустрията, практиката и големината на компанията също се вземат предвид.

Функционалности на приложението за заплати

Достъпност на данните

Чрез онлайн приложението повече хора от екипа имат неограничен достъп до данните.

Периодично сравнение

Автоматично сравнение на тримесечие на заплатите на служителите със заплатите на пазара.

Експорт на доклади

Ако е необходимо, докладът може да се генерира или принтира в PDF формат.

Прозрачност на данните

Резултатите от приложението са ясни и разбираеми, което се потвърждава и от нашите клиенти.

Данни от потребители

Попълнените данни преминават през стриктна проверка и "почистване".

Преглед на придобивките

Приложението съдържа и информация за финансовите и нефинансовите придобивки на служителите.

Доклад за определяне на заплатата

Подробна справка за 1 позиция

Докладът за заплата представлява подходящ източник на информация за HR специалисти и професионалисти, които се нуждаят от основа за ефективно определяне на възнагражденията за потенциални и настоящи служители.

Докладът за заплата съдържа нетната заплата за позицията по регион, образование, трудов стаж или възраст и освен общата заплата показва отделните компоненти на заплатата и нефинансовите придобивки.

Цена:

100,00 BGN*

*Посочената цена е без ДДС за пълен анализ на една избрана позиция.

Клиентите имат опит с нашата методология

Често задавани въпроси относно методологията за събиране на данни в Zaplatomer.bg

Zaplatomer.bg събира данни директно от самите служители. Всеки служител иска да разбере справедливо ли е заплащането му, а всеки ден стотици потребители сравняват заплатите си на нашата платформа. По този начин получаваме данни от работещите в различни типове компании - от малки семейни предприятия до големи мултинационални организации.

Методологията на проучването автоматично открива екстремни стойности. Те се преценяват по отношение на позицията и региона. Откритите екстремни стойности не се включват в следващите изчисления. Опитът ни показва, че 10% от въведените данни не преминават през този филтър.

Методологията е подготвена и за това. Системата открива дублиращ се запис, когато един респондент попълни въпросника повече от веднъж като само един въпросник се включва в изчисленията. В това отношение сме много стриктни - според статистиката 20% от входящите данни отпадат именно заради филтъра за дублирани записи. В крайните изчисления, на чиято база се генерират докладите, участват само коригирани данни.

Изчисляваме заплатите като използваме количествена регресия, която отчита зависимостите между позициите, регионите, размера на компаниите, образованието, опита и възрастта. Регресионният статистически модел дава възможност точно да се прецени размерът на заплащането дори при малък брой респонденти в избраната извадка, ако в нейната база данни има поне 50 валидни попълнени въпросници. Ако не разполагаме с толкова данни в извадката, резултатите се изчисляват от данните чрез статистическо оценяване.

Сравняваме данните си за заплати с няколко източника, особено със заплатите в обяви за работа, но също така и с алтернативни доставчици на данни за заплати.

Проучването за заплатите събира данни непрекъснато, всеки ден се добавят между 100 и 500 респонденти. На всяко тримесечие регресионния модел и модела на статистическо оценяване се преизчисляват, като по този начин се гарантира максимална актуалност на данните в нашите доклади за заплати.

Списъкът на длъжностите в проучването на заплатите се основава на пазара на труда и се актуализира постоянно въз основа на предложения от кандидати и работодатели. Окончателният списък отразява и броя на служителите на конкретни длъжности, тъй като ние отчитаме по-специално възможността за събиране на съответно количество данни. Избягваме да включваме много специфични позиции с минимално присъствие на пазара на труда, тъй като не бихме могли да гарантираме желаните резултати. В такива случаи препоръчваме да потърсите по-обща или свързана позиция и да вземете предвид диапазона на заплатите.
Изтеглете текущия списък на длъжностите, определени за отделни области на работа. Ако ви липсва позиция в списъка, свържете се с нас.

Клиентът може да закупи доклад за заплата за определена позиция или достъп до приложението за заплати за една година за избрани държави. Тези услуги може да се комбинират. Цената за доклад и достъп до приложението зависи от избраната държава, за която се прави поръчка на услугата. Свали цени на доклад за заплата и достъп до приложението (PDF) .

Можете да прочетете за цялата методология на проучването на заплатите в отделна страница Как работи сайтът Zaplatomer.bg .
Не откривате това, което търсите? Изпратете ни въпроса си на [email protected]
Ако се интересувате от индивидуално решение, моля свържете се с [email protected].