logo

Списък на позициите с изчислени най-ниски средни месечни заплати на служителите.

Позиция

Средна нетна заплата

1. Помощник-възпитател, детска градина Образование, наука и изследователска дейност

888 BGN
Виж повече

2. Портиер, Служител, информация Общи работници

966 BGN
Виж повече

3. Библиотекар Образование, наука и изследователска дейност

970 BGN
Виж повече

4. Шивач Текстилна, кожна промишленост, облекло

975 BGN
Виж повече

5. Санитар Медицина и социални грижи

1.071 BGN
Виж повече

6. Охранител Сигурност и защита

1.081 BGN
Виж повече

7. Домакин Образование, наука и изследователска дейност

1.088 BGN
Виж повече

8. Крояч, текстил Текстилна, кожна промишленост, облекло

1.107 BGN
Виж повече

9. Актьор Изкуство и култура

1.117 BGN
Виж повече

10. Чистач/Хигиенист Общи работници

1.125 BGN
Виж повече

11. Машинен оператор Текстилна, кожна промишленост, облекло

1.157 BGN
Виж повече

12. Социален/личен асистент Медицина и социални грижи

1.170 BGN
Виж повече

13. Общ работник Общи работници

1.181 BGN
Виж повече

14. Звукоинженер Журналистика, печатарство, медии

1.211 BGN
Виж повече

15. Обслужващ, бензиностанция Услуги

1.211 BGN
Виж повече

16. Научен работник Образование, наука и изследователска дейност

1.223 BGN
Виж повече

17. Архивист, Администратор регистър Администрация

1.223 BGN
Виж повече

18. Куратор Изкуство и култура

1.224 BGN
Виж повече

19. Воден спасител, Инструктор плуване Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство

1.243 BGN
Виж повече

20. Работник, кухня Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство

1.253 BGN
Виж повече

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си