logo

Списък на позициите с изчислени най-ниски средни месечни заплати на служителите.

Позиция

Средна нетна заплата

1. Санитар Медицина и социални грижи

660 BGN
Виж повече

2. Чистач/Хигиенист Общи работници

692 BGN
Виж повече

3. Портиер, Служител, информация Общи работници

693 BGN
Виж повече

4. Помощник-възпитател, детска градина Образование, наука и изследователска дейност

725 BGN
Виж повече

5. Пощальон Транспорт, спедиция, логистика

729 BGN
Виж повече

6. Au-pair Общи работници

755 BGN
Виж повече

7. Обущар Текстилна, кожна промишленост, облекло

755 BGN
Виж повече

8. Шивач Текстилна, кожна промишленост, облекло

756 BGN
Виж повече

9. Библиотекар Образование, наука и изследователска дейност

756 BGN
Виж повече

10. Погребален работник Услуги

769 BGN
Виж повече

11. Воден спасител, Инструктор плуване Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство

770 BGN
Виж повече

12. Крояч, текстил Текстилна, кожна промишленост, облекло

775 BGN
Виж повече

13. Обслужващ, бензиностанция Услуги

775 BGN
Виж повече

14. Камериер/камериерка Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство

777 BGN
Виж повече

15. Анкетьор, изследвания Общи работници

781 BGN
Виж повече

16. Социален/личен асистент Медицина и социални грижи

789 BGN
Виж повече

17. Машинен оператор Текстилна, кожна промишленост, облекло

791 BGN
Виж повече

18. Служител, гише Транспорт, спедиция, логистика

796 BGN
Виж повече

19. Портиер, хотел Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство

810 BGN
Виж повече

20. Флорист Услуги

814 BGN
Виж повече

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си