logo

Как Covid-19 промени световния пазар на труда?

17.3.2021

cover image

Пандемията от коронавирус е отговорна не само за причиняването на глобална здравна криза, но бързо се трансформира и в икономически проблем, засягащ пазара на труда.

Това доведе до свиването на работни места с безпрецедентен мащаб. Тъй като пандемията продължава да се развива без особени признаци за подобрение, прогнозите за състоянието и бъдещето на пазара на труда са несигурни.

Независимо от това е изключително важно да се наблюдава и анализира въздействието на пандемията върху пазара на труда, за да се помогне на различните страни да създадат своевременен и информиран политически отговор на ситуацията.

Поуки от рецесията през 2008 г.

Един от значителните изводи от рецесията през 2008 г. бяха неадекватните възстановителни мерки. Tова доведе до бавно възстановяване на икономиката и трудовата заетост и до по-голяма политическа и социална несигурност, което на свой ред допълнително забави икономиката и предизвика спад в производителността. Беше нужно повече от десетилетие, за да се нормализира световната безработица. Младежката безработица така и не се връща към предишните нива.


Zaplatomer.bg

Смущения в пазара на труда

Всички се интересуват от влиянието на пандемията върху пазара на труда. Стандартните модели, използвани за прогнозиране на безработицата през 2020 г., са недостатъчни и в много случаи подвеждащи. Средните стойности не отразяват реалната ситуация. Много хора ще запазят работата си, въпреки че не работят. Някои хора, които са загубили работата си, няма да продължат да търсят нова, а служителите, които работят за кратък период от време, се считат за заети и може да не бъдат обхванати от статистиките за безработица. Въпреки че промените на пазара на труда засягат всички и всички държави, действителното им въздействие е непропорционално, което прави някои сегменти от работната сила по-уязвими към ситуацията.

Работещите в неформалната икономика са изложени на по-висок риск

Повече от 60 % от заетото население на света - 2 милиарда - работи в неформалната икономика, предимно в развиващите се страни, като мигрантите и жените са по-уязвими. 80% от хората, работещи в неформалната икономика, вероятно ще бъдат значително засегнати от пандемията, която ще има голямо въздействие върху нивата на доходите и бедността. Очаква се пандемията да увеличи относителните нива на бедност по света.

Предизвикателства и перспективи

Очаква се социалните и икономическите ефекти от пандемията да започнат да отшумяват през втората половина на 2021 г. Но нещата може да не се развият по този начин, ако броят на заразените продължава да се увеличава в някои страни, защото правителствата ще бъдат принудени да налагат частични мерки за затваряне. Въпреки държавната финансова подкрепа в различните страни, редица предприятия и работни места ще бъдат загубени. Вероятно пандемията ще остави трайна следа върху пазара на труда и трудните условия, които ще преобладават оттук нататък, означават, че е необходима постоянна подкрепа за поддържане на възстановяването.Zaplatomer.bg


Paylab

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си