logo

Меките умения са ключови, за да отговорим на изискванията на пазара на труда

8.6.2021

cover image

Меките умения са от основно значение. Това се потвърждава от много проучвания, както и от изискванията към кандидатите в обявите за работа. Разберете кои меки умения са най-търсени и защо трябва да ги развивате.

Според проучване с участието на университета в Харвард до 85 % от успехът в работата се предопределя от добре усвоени меки умения, а само 15 % от успехът се дължи на т. нар. твърди умения като образование и придобити технически умения.

Според сайта за работа Profesia.sk само четири от петнадесет най-често търсени умения са твърди умения. Те включват езикови умения, опит, аналитично мислене и работа с MS Office.

Останалите търсени умения включват комуникация, умение за работа в екип, издръжливост и адаптиране към промени или ориентиран към клиентите подход - едно от най-често търсените меки умения.

Защо меките умения са на преден план?

Очевидно работодателите наблягат върху уменията и способностите, които ще помогнат на компанията да се развива. Длъжността, опитът и сертификатите изглеждат добре в автобиографията, но имат по-скоро поддържаща и индикативна роля. Кандидатите с добри меки умения са конкурентно предимство за работодателя.  

Добрите умения за комуникация, откритостта и опитът в екипната работа рефлектират върху фирмената култура, атрактивността на работодателя за търсещите работа и външната комуникация на компанията. Това влияе на отношенията с клиентите и привлича други.

Според изследването Edelman Trust Barometer  до 90% от респондентите казват, че биха пазарували само от компании, на които имат доверие. Хората с усъвършенствани меки умения изграждат доверие, създават ползотворни взаимоотношения и споделени ценности както вътре в компанията, така и извън нея.

Развивайте уменията, които изкуственият интелект няма да замести

След десет години професиите, които познаваме днес, няма да са същите. Докато се появяват нови професии, значението на други все повече намалява. Според изследване на  McKinsey Global Institute през следващото десетилетие ще бъде възможно да се автоматизират половината от сегашните работни места.

Постепенно ще се автоматизира работата, която има много рутинни и повтарящи се дейности или включва оценка на данни. The Harvard Business Review дава пример с медицинската професия. С времето диагностиката ще се замести от изкуствен интелект, който може по-ефективно и точно да обработва информация с надежден резултат. Въпреки това разговорът с пациента и неговото семейство за диагнозата, перспективите и различните възможности за лечение не може да бъде заменен от компютър.

Друг пример от статията е работата като барман. Приготвянето на напитки е нещо, което робот или вендинг машина могат да заместят, но не и комуникацията на живо с клиента. Смисълът е в това да култивираме и развиваме тези аспекти на професията, които ще затруднят изкуствения интелект. Те включват емоционалната въвлеченост и реакция на контекста. Изкуственият интелект не може да прави това, защото е програмиран за специфични условия и контекст.

Как да развием най-търсените меки умения?

Според Simon Sinek терминът меки умения не е точен. Това, което наричаме меки умения, са преди всичко човешки качества и междуличностни умения. В същото време те не са противопоставени на твърдите умения, а се допълват. Думата „меки" също така ни кара да мислим, че това е нещо лесно достъпно или елементарно в сравнение с уменията, които наричаме „твърди". Тези умения (все още) не се изучават в училище. Методите за измерването и оценяването им не са усъвършенствани или не се използват, докато развитието им в компаниите постепенно започва да получава по-сериозно внимание.

Меките умения ще ви помогнат да започнете работа и да сте успешни, затова си заслужава да ги развивате. Има редица курсове за меки умения, но най-ефективно е да се упражнявате в ситуации, в които да ги прилагате на практика. Онлайн курсовете и специализираните книги ще ви дадат добра основа, но е добре да се ориентирате към практически насочени такива или да се свържете с коуч, който се занимава с развитието на съответната област. 


Zaplatomer.bg


Paylab

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си