logo

Разбери колко струват! Zaplatomer.bg вече предлага достъп до данни за заплати в чужбина

5.4.2020

cover image

В едногодишния абонаментен достъп до приложението за заплати на Zaplatomer.bg вече има възможност за директна поръчка на данни за възнаграждения в чужбина.

Компаниите могат да следят подробна информация за възнагражденията в редица държави от Централна Европа, Балканите и Прибалтика. Сайтът дава на клиентите бърз и удобен достъп до информация за това, колко получава например програмист или медицински представител в страните от региона. Възползвайте се от 7-дневен безплатен период или пълен достъп до приложението за заплати за 1 година на нова по-ниска цена.


Zaplatomer.bg


От Zaplatomer.bg може да си поръчате и периодично обновявани отделни доклади за заплати на често срещани позиции в България. Всеки доклад за заплата съдържа подробно описание на това как се променя заплатата на избраната позиция в зависимост от образованието, трудовия стаж, местоположението, както и какви финансови и нефинансови придобивки получава служителят.

Уебсайтът използва алгоритъм за машинно обучение, изграден върху оригинален статистически модел за изчисляване на заплатите. Zaplatomer.bg предлага пазарно решение за компании, които бързо се нуждаят от данни за заплати. Често това са международни компании, които планират дейността си в региона чрез анализ на възнагражденията.

Докладите за заплати най-често се използват за бенчмарк при:

·       Go-to пазарни проучвания

·       Стратегическо планиране

·       Подбор за конкретни позиции

·       Бюджетиране

·       HR консултиране и назначения


Основното предимство на услугата е достъпната цена на докладите благодарение на автоматизирания процес за събиране, анализ на данни и генериране на доклад чрез AI алгоритми. Например цената на доклад за заплата за 1 позиция в България е 100 лв. (без ДДС).

Ние предлагаме единствено доклади, за които има достатъчно голяма извадка, на чиято база да се извършат изчисленията.

За нас е важно какво казват самите служители, държим на прозрачната информация, като показваме на компаниите как извадката със заплати се събира чрез пазарно проучване и след това се използва в доклад за възнаграждението на дадена позиция.

В Zaplatomer.bg потребителите могат да сравнят заплатата си безплатно с техни колеги в същата професионална област. 

Платформата също така предоставя на хора от цял свят възможност да сравнят заплатата си на Paylab.com.

Данните за заплати се събират ежедневно. Целият процес преминава през строг автоматизиран контрол чрез тристепенен скрининг и ненадеждните данни от проучването не попадат в извадката. Крайното изчисление се прави на база на  регресионен статистически модел.

Данните за заплати са адаптирани към особеностите на конкретните държави, например дали в страната е прието да се договаря нетната или брутната заплата.

Zaplatomer.bg се управлява от JobTiger и международната платформа за заплати Paylab.com, част от финландската Alma Media group.
Zaplatomer.bg


JobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13, ет. 4, офис 5

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си