logo

Смяната на работата все още е най-предпочитаната стратегия за служителите, които искат да увеличат доходите си

20.3.2018

cover image

Служителите, които са неудовлетворени от заплатата си много по-често търсят нова, по-добре платена работа. За тази група служители това е най-вероятният и често използван начин за увеличаване на доходите. Тази възможност е предпочитана от 65%, т.е. по-голямата част от служителите, които смятат, че доходите им са неадекватни спрямо длъжността им. Това са резултатите от последното международно проучване на Paylab.

Други възможности като преразглеждане на заплатата и преговори за увеличение с шефа се избират от значително по-малко хора - само 35 % от служителите, които смятат, че заплащането им не е достатъчно. Една пета от служителите, които не получават достатъчно избират да обсъдят желанието си за кариерно развитие при същия работодател. Около 16 % от служителите биха опитали да намерят допълнителна работа, за да увеличат доходите си. 14% от служителите биха помислили да започнат собствен бизнес.

Интересно е, че според проучването служителите, които оценяват приходите си като адекватни е много по-вероятно да останат при настоящия си работодател. В сравнение с хората, които считат, че не са добре платени, те са по-склонни да избират кариерно развитие на по-висока позиция или допълнително образование като част от стратегията си за увеличаване на доходите. Друг вариант, предпочитан от служителите с по-добро възнаграждение е поемане на  повече смени или работни часове на настоящата им работа.

Тези факти са резултат от международното проучване на Удовлетвореността и предпочитанията, свързани със заплатата, което се проведе през ноември и декември 2017 г. върху извадка от 34 065 респонденти в 10 европейски държави. Проучването е част от Paylab Compensation Monitor, който редовно наблюдава възнагражденията и тенденциите на пазара на труда.Работодателите са по-загрижени за политиката по възнаграждение на служителите

Намирането на по-добре платена работа е очевидно най-предпочитаният начин за увеличаване на дохода във всички държави, участвали в изследването. Половината от служителите в Централна и Южна Европа, както и в прибалтийските държави и Финландия биха избрали тази стратегия. Това е сигнал за работодателите, че редовното преразглеждане на заплатите може значително да намали вероятността за напускане на служителите. Компаниите, които приемат сериозно възнагражденията на служителите могат да следят тенденциите в заплащането в Zaplatomer.bg, българската локална версия на сайта за анализ на заплатите Paylab.Най-важната причина служителят да си търси нова работа е желанието за по-добра заплата от тази, която към момента получава. Повечето пари и материални придобивки са решаващият фактор за 63% от хората при избора между различни предложения за работа и основен критерий за смяна на работното място при близо три четвърти от тези, които имат усещането, че не са добре платени. Атрактивната длъжностна характеристика е вторият по важност фактор при вземането на решение за смяна на работното място. По-ангажиращата работа пък e силен мотиватор за промяна за доволните от сегашната си заплата. Това обяснява и третия по значимост критерий - вдъхновяваща и стимулираща среда, в която един служител може да се възползва максимално от своите знания и умения.

Преговорите за заплата са предизвикателство както за служителите, така и за работодателите

Приблизително една трета от служителите в Централна Европа и прибалтийските държави и 38% от служителите във Финландия биха започнали преговори за заплатата си като удачен за тях начин да получат увеличение на възнаграждението.

Каква е общата удовлетвореност на служителите от заплатата?

Всеки втори служител в прибалтийските страни и Централна Европа счита дохода си за неадекватен за длъжността си.

Най-голяма неудовлетвореност от заплатите изразяват служителите в Словения и Литва, където всеки 6 от 10 считат заплатата си за недостатъчна.

Най-ниска неудовлетвореност от заплатите имат служителите във Финландия, където само 4 от 10 служители чувстват, че трудът им е недооценен.

Респондентите с ниски доходи не са единствените неудовлетворени. Проучването показва, че дори хората, които получават над средните за страната доходи възприемат заплатата си като неадекватна. Като цяло неудовлетвореността от възнаграждението засяга 41% от служителите, чиито доходи надвишават средните за страната.

За разлика от тях само една пета от служителите в прибалтийските държави и една четвърт в Централна Европа са убедени, че получават достатъчно заплащане за труда си. Служителите във Финландия са в най-голяма степен удовлетворени от заплатите си, а всеки втори служител счита доходите си за адекватни. 3 от 10 служители оценяват заплатата си като адекватна в Словакия, Естония, Чехия и Сърбия.

Само минимален брой служители (по малко от 1 % от респондентите) смятат, че са твърде високо заплатени.

Проучването се основава на реални данни за заплати, предоставени от потребителите на сайтовете на Paylab в съответните държави, които сравняват заплатите си за дадена длъжност.Информация за изследването

Международното проучване за удовлетвореността от заплатите е проведено сред 34 065 респонденти  в 10 страни от цяла Европа. То е част от изследването Paylab Compensation Monitor, което редовно отчита тенденциите в предпочитанията и възнагражденията на служителите в Европа. Данните са събрани онлайн през ноември и декември 2017 г. чрез следните сайтове: Чехия - Platy.cz (5778 респонденти), Словакия - Platy.sk (6462 респонденти), Унгария - Fizetesek.hu (3528 респонденти), Словения - Placa.si (2629 респонденти), Хърватия - MojaPlaca.hr (3172 респонденти), Сърбия - InfoPlate.rs (735 респонденти), Естония - Palgad.ee (1268 респонденти), Литва - Manoalga.lt (2371 респонденти), Латвия - Algas.lv (1433 респонденти), Финландия - Palkkadata.fi (6689 респонденти).

В началото на месец февруари България се присъедини към Paylab Compensation Monitor, благодарение на JobTiger, който стартира съвместно с Paylab сайта Zaplatomer.bg.

Безплатната услуга на JobTiger и Zaplatomer.bg позволява на всеки да сравни очакванията си за заплата или заплатата, която получава, с тези на други хора, работещи на подобни позиции. По този начин Zaplatomer.bg насърчава прозрачното и справедливо заплащане на труда. Попълва се кратък анонимен въпросник и след това потребителят получава информация за средната заплата, изчислена въз основа на референтните данни от други потребители на сайта.

За работодателите, които искат да сравнят заплатите за различни длъжности в различни държави или компаниите, които планират навлизане на нови пазари Zaplatomer.bg, който е българската локална версия на Paylab, предлага анализ на заплатите в различните страни.

Традиционно информацията за заплатите се базира на компаниите като източник на данни. Различното при Zaplatomer.bg е, че данните за заплати и придобивки се събират директно от самите служители като се прилагат строги правила по отношение качеството им. Всяко проучване преминава през етапи на прецизиране на информацията, а данните за заплати са валидни 12 месеца. Paylab оперира на редица локални пазари предимно в Европа чрез свои партньори. Във всяка държава се използва една и съща методология и се задават едни и същи въпроси на респондентите. Zaplatomer.bg сравнява заплатите на потребителите анонимно като им предоставя безплатен анализ и съвети. Анонимните въпроси събират информация за това в каква област и на каква позиция работят респондентите, за размера на заплатата им, включително и други компоненти на заплатата (годишен бонус, 13та заплата), нематериални придобивки, предлагани от работодателя. Потребителите на сайта са хора, които обмислят промяна в кариерата и търсят релевантни източници на информация.

Данните за заплати от Zaplatomer.bg са подходящо решение за компании, които имат нужда от бърз, ефективен и достъпен анализ на възнагражденията. В бъдеще сайтът ще предлага онлайн инструмент за анализ на една, пет или неограничен брой длъжности, както и възможност за поръчка на специално изготвен доклад. Интерес към анализ на заплатите проявяват работодатели от сектори като информационни технологии, производство, търговия на дребно, дейности, свързани с наемане на работа и консултиране, хотелиерство.

Предимството за работодателите, които искат да разполагат с данни за заплати от Zaplatomer.bg e, че данните се събират онлайн от посетителите на сайта и включват информация за тяхното възнаграждение като заплати, бонуси и нематериални придобивки. Данните за заплати обхващат заплати по позиция, регион, образование, трудов стаж, големина на компанията, бизнес сектор; данни за месечната заплата и общата заплата, включително бонусите; анализ на финансовите придобивки и годишните бонуси; информация за средната заплата и нематериалните придобивки.
JobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13, ет. 4, офис 5
+359 2 49180 00

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си