Смяната на работата все още е най-предпочитаната стратегия за служителите, които искат да увеличат доходите си

Служителите, които са неудовлетворени от заплатата си много по-често търсят нова, по-добре платена работа. За тази група служители това е най-вероятният и често използван начин за увеличаване на доходите. Тази възможност е предпочитана от 65%, т.е. по-голямата част от служителите, които смятат, че доходите им са неадекватни спрямо длъжността им. Това са резултатите от последното международно проучване на Paylab.

Други възможности като преразглеждане на заплатата и преговори за увеличение с шефа се избират от значително по-малко хора - само 35 % от служителите, които смятат, че заплащането им не е достатъчно. Една пета от служителите, които не получават достатъчно избират да обсъдят желанието си за кариерно развитие при същия работодател. Около 16 % от служителите биха опитали да намерят допълнителна работа, за да увеличат доходите си. 14% от служителите биха помислили да започнат собствен бизнес.

Интересно е, че според проучването служителите, които оценяват приходите си като адекватни е много по-вероятно да останат при настоящия си работодател. В сравнение с хората, които считат, че не са добре платени, те са по-склонни да избират кариерно развитие на по-висока позиция или допълнително образование като част от стратегията си за увеличаване на доходите. Друг вариант, предпочитан от служителите с по-добро възнаграждение е поемане на  повече смени или работни часове на настоящата им работа.

Тези факти са резултат от международното проучване на Удовлетвореността и предпочитанията, свързани със заплатата, което се проведе през ноември и декември 2017 г. върху извадка от 34 065 респонденти в 10 европейски държави. Проучването е част от Paylab Compensation Monitor, който редовно наблюдава възнагражденията и тенденциите на пазара на труда.Работодателите са по-загрижени за политиката по възнаграждение на служителите

Намирането на по-добре платена работа е очевидно най-предпочитаният начин за увеличаване на дохода във всички държави, участвали в изследването. Половината от служителите в Централна и Южна Европа, както и в прибалтийските държави и Финландия биха избрали тази стратегия. Това е сигнал за работодателите, че редовното преразглеждане на заплатите може значително да намали вероятността за напускане на служителите. Компаниите, които приемат сериозно възнагражденията на служителите могат да следят тенденциите в заплащането в Zaplatomer.bg, българската локална версия на сайта за анализ на заплатите Paylab.Най-важната причина служителят да си търси нова работа е желанието за по-добра заплата от тази, която към момента получава. Повечето пари и материални придобивки са решаващият фактор за 63% от хората при избора между различни предложения за работа и основен критерий за смяна на работното място при близо три четвърти от тези, които имат усещането, че не са добре платени. Атрактивната длъжностна характеристика е вторият по важност фактор при вземането на решение за смяна на работното място. По-ангажиращата работа пък e силен мотиватор за промяна за доволните от сегашната си заплата. Това обяснява и третия по значимост критерий - вдъхновяваща и стимулираща среда, в която един служител може да се възползва максимално от своите знания и умения.

Преговорите за заплата са предизвикателство както за служителите, така и за работодателите

Приблизително една трета от служителите в Централна Европа и прибалтийските държави и 38% от служителите във Финландия биха започнали преговори за заплатата си като удачен за тях начин да получат увеличение на възнаграждението.

Каква е общата удовлетвореност на служителите от заплатата?

Всеки втори служител в прибалтийските страни и Централна Европа счита дохода си за неадекватен за длъжността си.

Най-голяма неудовлетвореност от заплатите изразяват служителите в Словения и Литва, където всеки 6 от 10 считат заплатата си за недостатъчна.

Най-ниска неудовлетвореност от заплатите имат служителите във Финландия, където само 4 от 10 служители чувстват, че трудът им е недооценен.

Респондентите с ниски доходи не са единствените неудовлетворени. Проучването показва, че дори хората, които получават над средните за страната доходи възприемат заплатата си като неадекватна. Като цяло неудовлетвореността от възнаграждението засяга 41% от служителите, чиито доходи надвишават средните за страната.

За разлика от тях само една пета от служителите в прибалтийските държави и една четвърт в Централна Европа са убедени, че получават достатъчно заплащане за труда си. Служителите във Финландия са в най-голяма степен удовлетворени от заплатите си, а всеки втори служител счита доходите си за адекватни. 3 от 10 служители оценяват заплатата си като адекватна в Словакия, Естония, Чехия и Сърбия.

Само минимален брой служители (по малко от 1 % от респондентите) смятат, че са твърде високо заплатени.

Проучването се основава на реални данни за заплати, предоставени от потребителите на сайтовете на Paylab в съответните държави, които сравняват заплатите си за дадена длъжност.Информация за изследването

Международното проучване за удовлетвореността от заплатите е проведено сред 34 065 респонденти  в 10 страни от цяла Европа. То е част от изследването Paylab Compensation Monitor, което редовно отчита тенденциите в предпочитанията и възнагражденията на служителите в Европа. Данните са събрани онлайн през ноември и декември 2017 г. чрез следните сайтове: Чехия - Platy.cz (5778 респонденти), Словакия - Platy.sk (6462 респонденти), Унгария - Fizetesek.hu (3528 респонденти), Словения - Placa.si (2629 респонденти), Хърватия - MojaPlaca.hr (3172 респонденти), Сърбия - InfoPlate.rs (735 респонденти), Естония - Palgad.ee (1268 респонденти), Литва - Manoalga.lt (2371 респонденти), Латвия - Algas.lv (1433 респонденти), Финландия - Palkkadata.fi (6689 респонденти).

В началото на месец февруари България се присъедини към Paylab Compensation Monitor, благодарение на JobTiger, който стартира съвместно с Paylab сайта Zaplatomer.bg.

Безплатната услуга на JobTiger и Zaplatomer.bg позволява на всеки да сравни очакванията си за заплата или заплатата, която получава, с тези на други хора, работещи на подобни позиции. По този начин Zaplatomer.bg насърчава прозрачното и справедливо заплащане на труда. Попълва се кратък анонимен въпросник и след това потребителят получава информация за средната заплата, изчислена въз основа на референтните данни от други потребители на сайта.

За работодателите, които искат да сравнят заплатите за различни длъжности в различни държави или компаниите, които планират навлизане на нови пазари Zaplatomer.bg, който е българската локална версия на Paylab, предлага анализ на заплатите в различните страни.

Традиционно информацията за заплатите се базира на компаниите като източник на данни. Различното при Zaplatomer.bg е, че данните за заплати и придобивки се събират директно от самите служители като се прилагат строги правила по отношение качеството им. Всяко проучване преминава през етапи на прецизиране на информацията, а данните за заплати са валидни 12 месеца. Paylab оперира на редица локални пазари предимно в Европа чрез свои партньори. Във всяка държава се използва една и съща методология и се задават едни и същи въпроси на респондентите. Zaplatomer.bg сравнява заплатите на потребителите анонимно като им предоставя безплатен анализ и съвети. Анонимните въпроси събират информация за това в каква област и на каква позиция работят респондентите, за размера на заплатата им, включително и други компоненти на заплатата (годишен бонус, 13та заплата), нематериални придобивки, предлагани от работодателя. Потребителите на сайта са хора, които обмислят промяна в кариерата и търсят релевантни източници на информация.

Данните за заплати от Zaplatomer.bg са подходящо решение за компании, които имат нужда от бърз, ефективен и достъпен анализ на възнагражденията. В бъдеще сайтът ще предлага онлайн инструмент за анализ на една, пет или неограничен брой длъжности, както и възможност за поръчка на специално изготвен доклад. Интерес към анализ на заплатите проявяват работодатели от сектори като информационни технологии, производство, търговия на дребно, дейности, свързани с наемане на работа и консултиране, хотелиерство.

Предимството за работодателите, които искат да разполагат с данни за заплати от Zaplatomer.bg e, че данните се събират онлайн от посетителите на сайта и включват информация за тяхното възнаграждение като заплати, бонуси и нематериални придобивки. Данните за заплати обхващат заплати по позиция, регион, образование, трудов стаж, големина на компанията, бизнес сектор; данни за месечната заплата и общата заплата, включително бонусите; анализ на финансовите придобивки и годишните бонуси; информация за средната заплата и нематериалните придобивки.Новини

16
Aug.
Zaplatomer.bg подобрява анализа на заплати чрез регресионен модел в изчисленията

Zaplatomer.bg, който е част от международната група Paylab, включваща 19 локални платформи за сравняване на заплати, въведе нов начин за обработване на данни.

07
Aug.
Ново! от Zaplatomer.bg: Доклад за заплата

От началото на месец август 2018 г. всеки, който има нужда от повече подробна информация за адекватността на заплатата, която получава или предлага на пазара на труда, може да закупи анализ на възнаграждението за конкретна позиция в Zaplatomer.bg.

07
Aug.
Чия заплата е по-висока? На постоянните служители, назначени директно от работодателя, или на фрийлансърите?

Преобладаващата част от служителите (78%) все още вярват, че да работиш като постоянен служител, назначен директно от работодателя, е по-добре отколкото да си външен сътрудник, т.е. фрийлансър.