Университетската диплома води до значително увеличение на заплатата

Възнаграждението на завършилите висше образование расте по-бързо от това на хората със средно.

Според международния портал Paylab.com университетското образование се отплаща. Анализът показва, че образователното равнище е ключов фактор, който влияе върху заплатата и нейния ръст по време на целия живот. Служителите с висше образование печелят с до 50% повече от средната месечна заплата на тези със средно образование. Заплащането нараства с увеличаване на възрастта на служителите. Ако вземем предвид доходите през целия живот, разликата между възнаграждението на завършилите висше и завършилите средно образование никога не намалява.

Образователното равнище влияе значително върху жизнения стандарт. Сред изследваните държави най-голяма добавена стойност има университетската диплома в Унгария, където служителите с висше образование печелят средно месечно с до 69% повече от тези със средно. От друга страна, най-ниските възнаграждения, свързани с образованието, са в България и Словакия, където завършилите висше образование получават с малко над една трета повече от хората без висше образование. Данните за България са събрани чрез портала Zaplatomer.bg.Висшето образование води до по-динамичен растеж на заплатата

Разликите в заплатите на служителите с различно образователно равнище се виждат от самото началото на кариерата. Във възрастовата група 17-24 години служител с висше образование в изследваните страни печели средно с 34% повече от този със средно образование.

Разликата в заплащането се увеличава с възрастта, тъй като заплатите на завършилите висше образование нарастват по-динамично. Във възрастовата група 35-44 години тази разлика е значителна - в изследваните държави висшистите имат силен старт в сравнение със завършващите средно образование - с до 73% и до 83% във възрастовата група 45-54 години.

Заплатата, която получават служителите с университетска диплома през цялата им кариера не може да бъде сравнявана с общия доход на служителите със средно образование.

Графика „Увеличение на заплатата": Разликата в заплащането в зависимост от полученото образование е налице във всяка възрастова група и най-вече от 45 до 54 години. В някои страни служителите, завършили висше образование на тази възраст печелят средно два пъти повече от служителите със средно образование.


Заплатите на висшистите нарастват по-динамично през цялата им кариера

Висшистите могат да очакват по-значителни увеличения на заплатите до 45-годишна възраст. При завършилите средно образование периодът с най-голям шанс за по-добро заплащане е по-кратък - само до 35-годишна възраст. Следователно възрастовата граница за увеличаване на заплатата е по-висока при завършилите висше образование в сравнение с тези със средно.

На практика това означава, че докато при служителите със средно образование растежът на заплатите се забавя до 35-годишна възраст, заплатите на завършилите висше образование не само продължават да растат, но са и много по-високи.

Тенденцията на вариации в растежа на възнаграждението в зависимост от образователното равнище е забелязана от Paylab.com във всички наблюдавани държави, където компанията управлява локални платформи за сравнение на заплатите.

Графика „Прогресия на доходите": Графиките анализират прогресията на доходите според текущата възраст на служителите. Това не означава, че със сигурност заплатите на по-възрастните служители намаляват. Заплатите биха могли да нарастват с течение на времето, но когато сравняваме увеличенията с текущите доходи на по-младите служители, те ще бъдат по-ниски, защото след определена възраст заплатите се променят по-малко динамично.

За Paylab

Paylab.com е основан през септември 2015 г. и управлява 16 локални портала за сравнение на заплати като използва идентична методология за събиране на данни предимно в Централна, Южна и Северна Европа. Платформата също така предоставя на хора от цял свят възможност да сравнят заплатата си на Paylab.com.

Paylab е анализирал данни за заплати, получени през последните 12 месеца чрез локални платформи за сравнение на заплати: Босна и Херцеговина - Plata.baЧехия - Platy.cz, Хърватия - MojaPlaca.hr, Естония - Palgad.ee, Финландия - Palkkadata.fi, Сърбия - InfoPlate.rs, Словакия - Platy.sk, Унгария - Fizetesek.hu, Полша - PensjoMetr.pl, Словения - Placa.si, Литва - Manoalga.lt, Латвия - Algas.lv, България - Zaplatomer.bg

Новини

16
Aug.
Zaplatomer.bg подобрява анализа на заплати чрез регресионен модел в изчисленията

Zaplatomer.bg, който е част от международната група Paylab, включваща 19 локални платформи за сравняване на заплати, въведе нов начин за обработване на данни.

07
Aug.
Ново! от Zaplatomer.bg: Доклад за заплата

От началото на месец август 2018 г. всеки, който има нужда от повече подробна информация за адекватността на заплатата, която получава или предлага на пазара на труда, може да закупи анализ на възнаграждението за конкретна позиция в Zaplatomer.bg.

07
Aug.
Чия заплата е по-висока? На постоянните служители, назначени директно от работодателя, или на фрийлансърите?

Преобладаващата част от служителите (78%) все още вярват, че да работиш като постоянен служител, назначен директно от работодателя, е по-добре отколкото да си външен сътрудник, т.е. фрийлансър.