logo

Zaplatomer.bg - Определения на ключови понятия

27.4.2020

cover image

В статията ще обясним какво означават някои от понятията, които използваме на нашия уебсайт.

Работа на пълно работно време - работата на пълно работно време обикновено се равнява на определен минимален брой работни часове седмично съгласно договора, сключен с работодателя. У нас нормалната продължителност на работната седмица е 40 часа, т.е. 8 часа дневно.

Работа на непълно работно време - работата на непълно работно време е с продължителност по-малка от продължителността на нормалното работно време, като продължителността и разпределението на работното време се договарят с работодателя.

Професия - отнася се до "вида" дейност или работа, която извършвате. Ако ви попитат: "Каква е вашата професия?", бихте отговорили: "Аз съм счетоводител." или "Аз съм хирург.", или "Аз съм учител."

Позиция/длъжност - вашата позиция/роля/длъжност в рамките на професията. Например професията ви може да е учител, но позицията ви да е продуктов мениджър - учили сте и сте квалифицирани да бъдете учител, но в течение на кариерата си сте имали възможност да станете мениджър проекти, а по-късно и продуктов мениджър.

Основна заплата - фиксираното възнаграждение, договорено в трудовия договор, което служителят получава месечно за извършената работа.

Бонус - всичко, което служителят получава над основната си заплата, обикновено свързано с постигнатите резултатите. Бонусите могат да се изплащат ежемесечно, на тримесечие или на годишна база.

Променлив компонент на заплатата - възнаграждение, което се изплаща на служителите като стимул или бонус. Променливото възнаграждение обикновено се основава на представянето на дадено лице/група или на представянето на компанията като цяло.

Обща заплата - основната заплата плюс всички променливи компоненти.

Брутна заплата - общата сума, която служителят получава преди да бъдат удържани данъците и осигуровките.

Нетна заплата - сумата, която остава (сумата, която се превежда в банковата ви сметка) след изваждане на данъците и другите удръжки. Вижте калкулатора за брутната-нетна заплата, който ви помага да разберете какво означават брутната и нетната ви заплата.

Възнаграждение/заплащане - заплащането, което служителя получава от работодателя под формата на заплата, надница, придобивки и променливо възнаграждение.

Микс възнаграждения и придобивки - съотношението на основната заплата и допълнителните стимули. Този микс може да включва заплата, комисионни от продажби, бакшиши, опции върху акции, бонуси, стимулиращо заплащане, придобивки (напр. здравно осигуряване) и непарични възнаграждения (например признание, храна и т.н.).

Нефинансови придобивки - видове поощрения, които не са част от заплащането на служителя, като гъвкави възможности за работа, фирмен автомобил, подаръци и награди, признание, отпуск за рожден ден. (Обикновено те не струват на компанията много, но имат голямо значение.)

Работа в офиса - служителят отива до своя офис/място на работа, за да извърши работата си.

Работа от разстояние - служителят работи извън офиса (например от вкъщи или кафене) и комуникира с компанията по имейл, телефон и видео конференции. Тя се основава на схващането, че не е необходимо работата да се извършва на конкретно място, за да се върши успешно. Позициите, които обичайно са подходящи за работа от вкъщи, включват маркетинг специалисти, програмисти, уеб дивелопъри, виртуални асистенти, счетоводители и графични дизайнери.

Малки и средни предприятия /МСП/SME/ - предприятия, които поддържат приходи, активи или брой служители под определен праг. Всяка страна има собствено определение за това какво представлява малко и средно предприятие (МСП). Трябва да се спазват определени критерии за размер като понякога се взема предвид и отрасъла, в който компанията работи.

Малка компания - определението за размера на фирмата се основава на годишните приходи и броя на служителите. Малките компании имат по-малко от 50 служители.

Средна компания - средна компания у нас има между 50 и 250 служители (този максимален брой варира в отделните държави от 200, 250 или 500 служители).

Голяма компания - бизнес организация, която може да има съвет на директорите и няколко нива на управление, често с определена фирмена култура. Размерите на големите компании също варират в различните страни, като се започне от 250 служители и често повече от 1000 служители.

Заплата в малките компании - според статистиката по-малките компании са склонни да предлагат на служителите си по-ниски заплати.

Заплата в големите компании - според статистиката по-големите компании са склонни да предлагат на служителите си по-високи заплати.


Вземи правилното решение с Доклад за заплата - Научи повече или Поръчай доклад за заплата.


Виж в какви граници е размерът на заплатата ти и как се сравнява тя с възнаграждението на други хора на твоята позиция:Zaplatomer.bg

JobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13, ет. 4, офис 5
+359 2 49180 00