logo

Защо трябва да знаете каква е медианата на заплатата за вашата позиция и как се различава тя от средната заплата?

2.6.2020

cover image

Случвало ли ви се е да търсите информация за нивата на заплатите и да попаднете на понятието медиана?

Освен средната заплата, медианата често се използва като индикатор за нивото на възнагражденията. Това е т.нар среда на всички заплати в извадката, която разделя доходите на служителите на две равни половини - 50%, които печелят повече от медианата на заплатата и 50%, които получават по-малко от нея. Защо тази информация е важна?

Кой индикатор е по-подходящ за вас - средната заплата или медианата? Отговорът е и двете - в зависимост от целта, за която ви е необходима тази информация.

Средна заплата ≠ медиана: каква е разликата между средната заплата и медианата? 


Средната заплата дава отговор на въпроса: Ако всички хора на една и съща позиция трябваше да имат еднакво заплащане, какво би било то?

Медианата, от друга страна, дава възможност да се определи: Каква е заплатата на човек, който получава повече от 50% и по-малко от 50% от всички останали на една и съща позиция? 


Zaplatomer.bg


На пръв поглед изглежда, че това са почти еднакви стойности, но от гледна точка на доходите на повечето хора, медианата може да даде по-точна информация. На какво се дължи това?

Средната заплата се изчислява на базата на всички стойности, включително екстремни стойности, които са над средните доходи и могат да повлияят на резултата. За да получите средната заплата трябва да съберете всички заплати и да ги разделите на техния брой. Това число може да бъде изкривено от отклоненията поради стойности, които са много по-високи или много по-ниски от останалите.

Ако всички стойности (в случая заплатите) се подредят по големина, числото, което се намира в средата, е медианата. По този начин стойността на медианата не се влияе от крайности, но показва средата, която често по-реалистична стойност. 


В повечето случаи разликата между средната заплата и медианата е минимална, но при някои позиции по-често се срещат много високите или много ниските стойности на заплатите. Предимството на средната заплата е, че тя предоставя важна информация за приходите в даден сегмент и от статистическа и математическа гледна точка тя представлява една от най-важните стойности. Медианата на заплатата за дадена позиция, от друга страна, ще ви покаже към коя половина служители попадате - на тези с по-висока или на тези с по-ниска заплата.
Ако се интересувате и от медианата на заплатата за вашата позиция, ще я намерите в доклада за заплата, който можете да поръчате на сайта, след като сравните възнаграждението си с нашето приложение. Докладът струва 6,00 лв., а бутон за поръчка ще видите заедно с резултата от сравнението на вашата заплата в края на попълнения въпросник. Zaplatomer.bg

JobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13, ет. 4, офис 5
+359 2 49180 00

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си