logo
Нетна месечна заплата
800
1,000
1,200
1,400
1,600
 
10% 650 BGN
90% 1,565 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Административен служител

559 - 1.423 BGN

Архивист, Администратор регистър

564 - 1.131 BGN

Асистент

688 - 1.630 BGN

Оператор кол център

714 - 1.979 BGN

Оператор, въвеждане на данни

656 - 1.425 BGN

Офис мениджър

714 - 1.653 BGN

Рецепционист

632 - 1.221 BGN

Секретар

535 - 1.217 BGN

Служител, въвеждане на данни

608 - 1.471 BGN

Специалист снабдяване

863 - 2.026 BGN