logo
Нетна месечна заплата
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
 
10% 796 BGN
90% 1,893 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Автомеханик

779 - 1.611 BGN

Електротехник

732 - 1.608 BGN

Инженер поддръжка

871 - 2.415 BGN

Инженер процеси

982 - 2.527 BGN

Инженер-дизайнер

900 - 2.462 BGN

Инспектор, качество

748 - 1.764 BGN

Лакировач

723 - 2.083 BGN

Машинен оператор

726 - 1.505 BGN

Мениджър автосервиз

847 - 2.500 BGN

Работник, ремонтни дейности

733 - 1.504 BGN

Техник мехатроника

768 - 1.571 BGN

Технолог

779 - 1.960 BGN