logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Автомобилна индустрия обикновено е от 830 BGN (минимална заплата) до 2.042 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
 
10% 830 BGN
90% 2.042 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Автомеханик

841 - 1.825 BGN

Електротехник

743 - 1.646 BGN

Инженер поддръжка

850 - 2.739 BGN

Инженер процеси

987 - 2.544 BGN

Инженер-дизайнер

1.040 - 2.620 BGN

Инспектор, качество

804 - 1.990 BGN

Лакировач

756 - 1.994 BGN

Машинен оператор

764 - 1.700 BGN

Работник, ремонтни дейности

717 - 1.666 BGN

Техник мехатроника

811 - 1.732 BGN

Технолог

827 - 2.004 BGN