logo
Нетна месечна заплата
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
 
10% 822 BGN
90% 1,892 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Автомеханик

816 - 1.613 BGN

Електротехник

744 - 1.575 BGN

Инженер поддръжка

897 - 2.547 BGN

Инженер процеси

988 - 2.350 BGN

Инженер-дизайнер

944 - 2.406 BGN

Инспектор, качество

799 - 1.755 BGN

Лакировач

784 - 2.179 BGN

Машинен оператор

760 - 1.537 BGN

Мениджър автосервиз

968 - 2.419 BGN

Работник, ремонтни дейности

714 - 1.461 BGN

Техник мехатроника

796 - 1.482 BGN

Технолог

779 - 1.985 BGN