logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Автомобилна индустрия обикновено е от 837,00 BGN (минимална заплата) до 2.027,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
 
10% 837 BGN
90% 2.027 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Автомеханик

802 - 1.836 BGN

Електротехник

742 - 1.684 BGN

Инженер поддръжка

907 - 2.771 BGN

Инженер процеси

979 - 2.375 BGN

Инженер-дизайнер

1.073 - 2.564 BGN

Инспектор, качество

812 - 2.038 BGN

Лакировач

754 - 1.924 BGN

Машинен оператор

761 - 1.651 BGN

Работник, ремонтни дейности

743 - 1.651 BGN

Техник мехатроника

835 - 1.828 BGN

Технолог

838 - 1.976 BGN