logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Електротехника и енергетика обикновено е от 903,00 BGN (минимална заплата) до 2.396,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
 
10% 903 BGN
90% 2.396 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Електроинженер

961 - 2.277 BGN

Електромонтьор

900 - 1.729 BGN

Електротехник

849 - 1.629 BGN

Инженер поддръжка

777 - 2.350 BGN

Инженер процеси

948 - 2.477 BGN

Инженер, производство на електроенергия

879 - 2.825 BGN

Инженер-дизайнер

723 - 3.048 BGN

Оператор машини производство на електроенергия

840 - 2.187 BGN

Програмист PLC/промишлена електроника

974 - 2.794 BGN

Работник, ремонтни дейности

847 - 1.718 BGN

Сервизен инженер

733 - 2.293 BGN

Сервизен техник

871 - 1.838 BGN

Техник

731 - 1.711 BGN

Технолог

820 - 2.392 BGN