logo
Нетна месечна заплата
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
 
10% 879 BGN
90% 2,164 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Анализатор данни

950 - 2.318 BGN

Асистент данъчен консултант

877 - 1.777 BGN

Асистент одитор

776 - 1.425 BGN

Асистент финансов контролер

959 - 2.338 BGN

Билинг специалист

889 - 1.982 BGN

Главен счетоводител

1.008 - 2.857 BGN

Данъчен консултант

919 - 2.401 BGN

Икономист

803 - 1.836 BGN

Касиер

625 - 1.458 BGN

Консултант

776 - 1.930 BGN

Младши статистик

655 - 1.851 BGN

Младши счетоводител

723 - 1.528 BGN

Одитор

943 - 3.146 BGN

Ръководител отдел

900 - 3.898 BGN

Служител, ТРЗ/обработка на възнагражденията

820 - 1.774 BGN

Специалист финансови пазари

978 - 2.985 BGN

Специалист, събиране на вземания

825 - 1.791 BGN

Старши статистик

958 - 2.798 BGN

Старши счетоводител

937 - 2.471 BGN

Статистик

848 - 2.183 BGN

Счетоводен/финансов отчетник

723 - 1.559 BGN

Счетоводител

787 - 1.741 BGN

Финансов анализатор

1.265 - 2.489 BGN

Финансов консултант

723 - 2.760 BGN

Финансов контролер

1.230 - 2.994 BGN

Финансов мениджър

1.848 - 5.304 BGN

Финансов сътрудник

730 - 1.913 BGN