logo
Нетна месечна заплата
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
 
10% 879 BGN
90% 2,149 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Анализатор данни

984 - 2.267 BGN

Асистент данъчен консултант

877 - 1.777 BGN

Асистент одитор

719 - 1.750 BGN

Асистент финансов контролер

959 - 2.198 BGN

Билинг специалист

788 - 2.011 BGN

Главен счетоводител

1.048 - 2.933 BGN

Данъчен консултант

933 - 2.330 BGN

Икономист

835 - 2.150 BGN

Касиер

645 - 1.458 BGN

Консултант

762 - 1.863 BGN

Младши статистик

655 - 1.851 BGN

Младши счетоводител

729 - 1.492 BGN

Одитор

1.042 - 3.250 BGN

Ръководител отдел

834 - 3.836 BGN

Служител, ТРЗ/обработка на възнагражденията

837 - 1.817 BGN

Специалист финансови пазари

978 - 2.985 BGN

Специалист, събиране на вземания

887 - 1.750 BGN

Старши статистик

958 - 2.798 BGN

Старши счетоводител

921 - 2.507 BGN

Статистик

936 - 2.154 BGN

Счетоводен/финансов отчетник

737 - 1.522 BGN

Счетоводител

783 - 1.764 BGN

Финансов анализатор

1.206 - 2.628 BGN

Финансов консултант

803 - 2.773 BGN

Финансов контролер

1.214 - 3.042 BGN

Финансов мениджър

2.016 - 5.055 BGN

Финансов сътрудник

729 - 1.804 BGN