logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Икономика, финанси, счетоводство обикновено е от 879,00 BGN (минимална заплата) до 2.451,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
 
10% 879 BGN
90% 2.451 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Анализатор данни

951 - 2.643 BGN

Асистент данъчен консултант

908 - 1.763 BGN

Асистент одитор

815 - 2.216 BGN

Асистент финансов контролер

751 - 2.283 BGN

Билинг специалист

828 - 2.233 BGN

Главен счетоводител

896 - 3.184 BGN

Данъчен консултант

1.089 - 2.817 BGN

Икономист

954 - 2.127 BGN

Касиер

689 - 1.521 BGN

Консултант

672 - 2.689 BGN

Младши статистик

676 - 1.909 BGN

Младши счетоводител

775 - 1.728 BGN

Одитор

975 - 2.927 BGN

Служител, ТРЗ/обработка на възнагражденията

815 - 1.928 BGN

Специалист финансови пазари

1.015 - 3.162 BGN

Специалист, събиране на вземания

844 - 2.520 BGN

Старши статистик

813 - 3.693 BGN

Старши счетоводител

790 - 2.660 BGN

Статистик

916 - 2.255 BGN

Счетоводен/финансов отчетник

783 - 1.961 BGN

Счетоводител

816 - 1.970 BGN

Финансов анализатор

1.544 - 3.311 BGN

Финансов консултант

771 - 2.823 BGN

Финансов контролер

1.071 - 3.128 BGN

Финансов сътрудник

790 - 1.726 BGN