logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Икономика, финанси, счетоводство обикновено е от 874 BGN (минимална заплата) до 2.328 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
 
10% 874 BGN
90% 2.328 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Анализатор данни

1.000 - 2.621 BGN

Асистент данъчен консултант

874 - 1.768 BGN

Асистент одитор

782 - 2.108 BGN

Асистент финансов контролер

794 - 2.395 BGN

Билинг специалист

884 - 2.195 BGN

Главен счетоводител

971 - 2.986 BGN

Данъчен консултант

1.059 - 2.972 BGN

Икономист

963 - 2.284 BGN

Касиер

663 - 1.566 BGN

Консултант

629 - 2.551 BGN

Младши статистик

649 - 1.832 BGN

Младши счетоводител

776 - 1.834 BGN

Одитор

1.073 - 2.862 BGN

Служител, ТРЗ/обработка на възнагражденията

828 - 1.870 BGN

Специалист финансови пазари

1.046 - 3.275 BGN

Специалист, събиране на вземания

752 - 2.297 BGN

Старши статистик

755 - 3.610 BGN

Старши счетоводител

786 - 2.498 BGN

Статистик

838 - 2.400 BGN

Счетоводен/финансов отчетник

769 - 1.950 BGN

Счетоводител

812 - 1.907 BGN

Финансов анализатор

1.530 - 3.099 BGN

Финансов консултант

768 - 2.872 BGN

Финансов контролер

1.127 - 2.944 BGN

Финансов сътрудник

734 - 1.794 BGN