logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Икономика, финанси, счетоводство обикновено е от 899,00 BGN (минимална заплата) до 2.496,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
 
10% 899 BGN
90% 2.496 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Анализатор данни

1.015 - 2.686 BGN
Виж повече

Асистент данъчен консултант

920 - 1.714 BGN
Виж повече

Асистент одитор

905 - 2.281 BGN
Виж повече

Асистент финансов контролер

791 - 2.400 BGN
Виж повече

Билинг специалист

841 - 2.232 BGN
Виж повече

Главен счетоводител

921 - 3.184 BGN
Виж повече

Данъчен консултант

1.100 - 2.815 BGN
Виж повече

Икономист

919 - 2.093 BGN
Виж повече

Касиер

706 - 1.627 BGN
Виж повече

Консултант

679 - 2.363 BGN
Виж повече

Младши статистик

665 - 1.887 BGN
Виж повече

Младши счетоводител

760 - 1.749 BGN
Виж повече

Одитор

823 - 2.933 BGN
Виж повече

Служител, ТРЗ/обработка на възнагражденията

806 - 1.956 BGN
Виж повече

Специалист финансови пазари

1.027 - 3.181 BGN
Виж повече

Специалист, събиране на вземания

777 - 2.287 BGN
Виж повече

Старши статистик

861 - 3.674 BGN
Виж повече

Старши счетоводител

846 - 2.743 BGN
Виж повече

Статистик

890 - 2.294 BGN
Виж повече

Счетоводен/финансов отчетник

787 - 1.992 BGN
Виж повече

Счетоводител

835 - 1.979 BGN
Виж повече

Финансов анализатор

1.496 - 3.574 BGN
Виж повече

Финансов консултант

794 - 2.912 BGN
Виж повече

Финансов контролер

1.069 - 3.760 BGN
Виж повече

Финансов сътрудник

815 - 1.656 BGN
Виж повече