logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Образование, наука и изследователска дейност обикновено е от 678,00 BGN (минимална заплата) до 1.452,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
 
10% 678 BGN
90% 1.452 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Автоинструктор

767 - 1.332 BGN

Археолог

660 - 1.216 BGN

Асистент, висше училище

609 - 1.427 BGN

Библиотекар

592 - 965 BGN

Биолог

593 - 1.778 BGN

Директор, училище

1.125 - 2.055 BGN

Домакин

525 - 1.032 BGN

Заместник-директор, училище

1.045 - 2.021 BGN

Координатор по образование

Лаборант

656 - 1.325 BGN

Лектор

938 - 1.797 BGN

Научен работник

535 - 1.116 BGN

Обучител

657 - 1.926 BGN

Обучител/Инструктор/Възпитател

623 - 1.254 BGN

Педагог

673 - 1.239 BGN

Помощник-възпитател, детска градина

613 - 898 BGN

Преподавател, висше училище

950 - 1.881 BGN

Преподавател, колеж

1.295 - 2.337 BGN

Професор

1.580 - 3.177 BGN

Психолог

639 - 1.590 BGN

Спортен треньор

485 - 1.471 BGN

Учител

745 - 1.344 BGN

Учител в основното образование

855 - 1.469 BGN

Учител в предучилищна подготовка

766 - 1.274 BGN

Учител в средното образование

757 - 1.617 BGN

Учител за лица със специални образователни потребности

937 - 1.606 BGN

Учител по музика и изкуства

721 - 1.550 BGN

Фитнес инструктор

608 - 1.755 BGN