logo
Нетна месечна заплата
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
 
10% 608 BGN
90% 1,318 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Автоинструктор

744 - 1.356 BGN

Археолог

631 - 1.135 BGN

Асистент, висше училище

544 - 1.120 BGN

Библиотекар

460 - 858 BGN

Биолог

520 - 1.446 BGN

Директор, училище

1.063 - 1.988 BGN

Домакин

526 - 898 BGN

Заместник-директор, училище

1.101 - 1.988 BGN

Лаборант

591 - 1.217 BGN

Лектор

926 - 1.763 BGN

Научен работник

451 - 832 BGN

Обучител

705 - 2.694 BGN

Обучител/Инструктор/Възпитател

506 - 1.198 BGN

Педагог

645 - 1.204 BGN

Помощник-възпитател, детска градина

401 - 765 BGN

Преподавател, висше училище

895 - 1.805 BGN

Преподавател, колеж

1.218 - 2.248 BGN

Професор

1.549 - 2.958 BGN

Психолог

584 - 1.041 BGN

Спортен треньор

493 - 1.189 BGN

Учител

735 - 1.234 BGN

Учител в основното образование

624 - 1.133 BGN

Учител в предучилищна подготовка

650 - 1.094 BGN

Учител в средното образование

770 - 1.217 BGN

Учител за лица със специални образователни потребности

835 - 1.588 BGN

Учител по музика и изкуства

641 - 1.002 BGN

Фитнес инструктор

400 - 1.417 BGN