logo
Нетна месечна заплата
700
800
900
1,000
1,100
1,200
 
10% 592 BGN
90% 1,210 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Автоинструктор

744 - 1.356 BGN

Археолог

631 - 1.135 BGN

Асистент, висше училище

511 - 1.176 BGN

Библиотекар

478 - 812 BGN

Биолог

518 - 1.341 BGN

Директор, училище

1.063 - 1.988 BGN

Домакин

529 - 806 BGN

Заместник-директор, училище

740 - 1.445 BGN

Лаборант

581 - 1.199 BGN

Лектор

926 - 1.763 BGN

Научен работник

427 - 817 BGN

Обучител

682 - 2.583 BGN

Обучител/Инструктор/Възпитател

524 - 1.228 BGN

Педагог

504 - 1.108 BGN

Помощник-възпитател, детска градина

400 - 709 BGN

Преподавател, висше училище

667 - 1.349 BGN

Преподавател, колеж

1.218 - 2.248 BGN

Професор

1.549 - 2.958 BGN

Психолог

541 - 1.037 BGN

Спортен треньор

465 - 1.157 BGN

Учител

655 - 1.187 BGN

Учител в основното образование

631 - 1.051 BGN

Учител в предучилищна подготовка

592 - 1.014 BGN

Учител в средното образование

730 - 1.151 BGN

Учител за лица със специални образователни потребности

835 - 1.588 BGN

Учител по музика и изкуства

646 - 963 BGN

Фитнес инструктор

400 - 1.446 BGN