logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Право обикновено е от 836,00 BGN (минимална заплата) до 2.498,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
 
10% 836 BGN
90% 2.498 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Адвокат

840 - 2.941 BGN

Нотариус

1.110 - 3.001 BGN

Помощник-нотариус

910 - 2.431 BGN

Прокурор

1.224 - 3.403 BGN

Съдебен помощник

956 - 2.068 BGN

Съдия

1.562 - 4.448 BGN

Юрисконсулт

807 - 2.204 BGN