logo
Нетна месечна заплата
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
 
10% 867 BGN
90% 2,199 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Адвокат

995 - 2.414 BGN

Нотариус

Помощник-нотариус

989 - 2.104 BGN

Прокурор

Ръководител правен отдел

808 - 2.634 BGN

Съдебен помощник

927 - 1.977 BGN

Съдия

1.813 - 4.657 BGN

Юрисконсулт

818 - 1.997 BGN