logo
Нетна месечна заплата
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
 
10% 829 BGN
90% 2,184 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Адвокат

909 - 2.569 BGN

Нотариус

Помощник-нотариус

865 - 2.128 BGN

Прокурор

Ръководител правен отдел

839 - 2.615 BGN

Съдебен помощник

927 - 1.977 BGN

Съдия

1.813 - 4.657 BGN

Юрисконсулт

803 - 1.930 BGN