logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Селско стопанство, хранителна промишленост обикновено е от 751,00 BGN (минимална заплата) до 1.661,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
800
1.000
1.200
1.400
1.600
 
10% 751 BGN
90% 1.661 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Агроинженер, агроном

786 - 1.719 BGN

Агротехник

647 - 1.459 BGN

Берач

480 - 1.178 BGN

Животновъд

610 - 1.370 BGN

Инженер, хранително-вкусова промишленост

773 - 1.889 BGN

Месар

690 - 1.604 BGN

Оператор на селскостопанско оборудване

673 - 1.277 BGN

Пекар

591 - 1.505 BGN

Сладкар

766 - 1.343 BGN

Специалист в селското стопанство

825 - 1.725 BGN

Техник, хранително-вкусова промишленост

606 - 1.373 BGN

Технолог в селското стопанство

774 - 1.787 BGN

Технолог, хранително-вкусова промишленост

709 - 1.611 BGN

Тракторист

634 - 1.599 BGN