logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Селско стопанство, хранителна промишленост обикновено е от 733 BGN (минимална заплата) до 1.676 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
800
1.000
1.200
1.400
1.600
 
10% 733 BGN
90% 1.676 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Агроинженер, агроном

806 - 1.817 BGN

Агротехник

677 - 1.441 BGN

Берач

600 - 1.191 BGN

Животновъд

629 - 1.361 BGN

Инженер, хранително-вкусова промишленост

757 - 1.954 BGN

Месар

672 - 1.944 BGN

Оператор на селскостопанско оборудване

674 - 1.285 BGN

Пекар

805 - 1.510 BGN

Сладкар

791 - 1.472 BGN

Специалист в селското стопанство

824 - 1.860 BGN

Техник, хранително-вкусова промишленост

605 - 1.413 BGN

Технолог в селското стопанство

780 - 1.754 BGN

Технолог, хранително-вкусова промишленост

717 - 1.657 BGN

Тракторист

600 - 1.606 BGN