logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Строителство и недвижими имоти обикновено е от 874 BGN (минимална заплата) до 2.180 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
 
10% 874 BGN
90% 2.180 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Агент, недвижими имоти

684 - 2.274 BGN

Архитект

854 - 2.054 BGN

Бояджия

1.119 - 1.487 BGN

Геолог

720 - 2.044 BGN

Дърводелец

600 - 1.708 BGN

Заварчик

1.121 - 1.715 BGN

Земемер/Геодезист

863 - 1.988 BGN

Зидар

600 - 1.783 BGN

Инженер, строителство

857 - 2.349 BGN

Инженер-дизайнер

842 - 1.978 BGN

Инспектор строителен надзор

710 - 1.841 BGN

Интериорен дизайнер

811 - 1.954 BGN

Ландшафтен архитект

600 - 1.840 BGN

Мениджър управление на собствеността

753 - 2.634 BGN

Мениджър, проекти

1.371 - 3.411 BGN

Мениджър, производство

1.110 - 3.367 BGN

Механик, хладилни инсталации

776 - 1.842 BGN

Монтажник, скеле

709 - 2.012 BGN

Началник, строителен обект

1.217 - 2.434 BGN

Оператор, кран

1.035 - 2.019 BGN

Оценител, недвижимо имущество

887 - 2.171 BGN

Работник довършителни работи в строителството

1.001 - 2.035 BGN

Работник поддръжка

636 - 1.628 BGN

Работник, подови облицовки и настилки

637 - 1.780 BGN

Работник, покривни покрития

635 - 1.811 BGN

Служител сглобяване и монтаж

852 - 1.796 BGN

Специалист, пространствено и градско планиране

728 - 2.195 BGN

Строител, алпинист/Индустриален алпинист

745 - 2.192 BGN

Строителен техник

1.000 - 2.210 BGN