logo
Нетна месечна заплата
1,000
1,200
1,400
1,600
 
10% 822 BGN
90% 1,729 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Актюер

1.037 - 3.442 BGN

Директор клон

1.323 - 3.969 BGN

Застрахователен брокер

664 - 1.369 BGN

Оценител, щета

963 - 1.681 BGN

Ръководител отдел

1.030 - 2.767 BGN