logo
Нетна месечна заплата
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
 
10% 846 BGN
90% 1,755 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Актюер

1.037 - 3.442 BGN

Директор клон

1.323 - 3.969 BGN

Застрахователен брокер

623 - 1.364 BGN

Оценител, щета

991 - 1.712 BGN

Ръководител отдел

1.136 - 2.804 BGN