logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Журналистика, печатарство, медии обикновено е от 799,00 BGN (минимална заплата) до 1.835,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
 
10% 799 BGN
90% 1.835 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Content provider

825 - 2.005 BGN

Pепортер

799 - 1.835 BGN

Асистент телевизионна и кино продукция

727 - 1.887 BGN

Говорител, радио

497 - 1.493 BGN

Говорител, телевизия

786 - 1.863 BGN

Директор издателство

684 - 1.582 BGN

Журналист

733 - 1.742 BGN

Звукоинженер

691 - 1.520 BGN

Книговезец

641 - 1.431 BGN

Коректор

521 - 1.350 BGN

Мениджър, реклама

968 - 2.319 BGN

Младши графичен дизайнер

706 - 1.834 BGN

Оператор, камера

813 - 1.752 BGN

Организатор

820 - 1.725 BGN

Печатар

813 - 1.727 BGN

Полиграфист

707 - 1.592 BGN

Продуцент

1.020 - 2.270 BGN

Редактор

721 - 1.676 BGN

Старши графичен дизанер

938 - 2.106 BGN