logo
Средната нетна месечна заплата в България е
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
 
10% получават по-малко 5.729 BGN
10% получават повече 11.322 BGN
Сравни заплатата си
Показаната стойност представлява общата нетна заплата в цялата страна. Размерът на заплатата се влияе от бонуси, региони и много други фактори.

Описание на позицията

 • Работете в тясно сътрудничество със старши заинтересовани страни, за да разберете бизнес изискванията и да помогнете за превръщането им в технически изисквания за екипа за разработка
 • Планиране и документиране на технически спецификации за функции или дизайн на системата
 • Проектиране, изграждане и конфигуриране на приложения, за да отговарят на изискванията на бизнес процесите и приложенията
 • Насочване на екипа за разработка в дизайна, разработването, кодирането, тестването и отстраняването на грешки на приложения
 • Писане на тестван, мащабируем и ефективен код и водещи прегледи на кодове
 • Наставничество на младши членове на екипа и гарантиране, че те се придържат към определени стандарти за качество на софтуера

За компании - бъдете уверени, когато вземате решения относно заплатите

Подробният доклад за възнагражденията ще ви помогне да определите справедливи заплати. Винаги ще разполагате с актуални данни за заплатите.

Изпробвайте безплатно приложението за заплати

Най-често срещаният кариерен път на служител

Графиката показва как служителите най-често напредват в кариерата си. Кликнете върху името на позицията, за да стигнете до подробности с данните за заплатите.

Позиция Лийд програмист - Информационни технологии на пазара на труда

В класирането по заплати
позицията заема

Жени на тази позиция

Средна възраст на респондентите на тази позиция

655. място

Помощник-възпитател, детска градина

Образование, наука и изследователска дейност

Salary group 1

758 - 1.336 BGN

4. място

Главен изпълнителен директор

Висш мениджмънт

Salary group 2

2.467 - 10.607 BGN

3. място

Директор, информационни технологии

Висш мениджмънт

Salary group 2

3.708 - 11.560 BGN

2. място

ИТ архитект

Информационни технологии

Salary group 2

4.389 - 11.778 BGN

1. място

Лийд програмист

Информационни технологии

Salary group 3

5.729 - 11.322 BGN

Прекалено голям ли е този диапазон на заплатите?

Можете да разберете средната заплата във вашия регион, като попълните кратък въпросник

Сравни заплатата си

Получете подробна информация за заплатите във вашата страна

Определете справедливи възнаграждения
professional report icon

Pro

Доклад за заплата за компании

132,00 BGN*

* с вкл. ДДС / 110,00 BGN без ДДС

Поръчка

Примерен доклад →

 • Заплата на позицията по регион, образование, трудов стаж, размер на компанията
 • Обща заплата и нейните компоненти (променлив компонент, комисионни, бонси)
 • Разпределение на респондентите по заплати
 • Размер на заплатата според 1ви децил, 1ви квартил, медиана, 3ти квартил, 9ти децил и средно възнаграждение.
 • Преглед на всички изследвани нефинансови придобивки
 • Финансови придобивки