logo
Средната нетна месечна заплата в България е
3.000
4.000
5.000
6.000
 
10% получават по-малко 2.184 BGN
10% получават повече 6.665 BGN
Сравни заплатата си
Показаната стойност представлява общата нетна заплата в цялата страна. Размерът на заплатата се влияе от бонуси, региони и много други фактори.

Описание на позицията

 • Komunikacija s kupcem (interni kupac), komunikacija s arhitektom podataka, analitičarima podataka, programerima
 • Prikupljanje strukturiranih i nestrukturiranih podataka, priprema podataka
 • Analiza podataka, mašinsko učenje, transformacija podataka, prediktivno modeliranje, vizualizacija podataka, rudarenje teksta, NLP
 • Dizajn i razvoj novog rješenja (R, Python)
 • Pratite nove trendove podataka
 • Uvođenje novih rješenja i metoda u području znanosti o podacima

За компании - бъдете уверени, когато вземате решения относно заплатите

Подробният доклад за възнагражденията ще ви помогне да определите справедливи заплати. Винаги ще разполагате с актуални данни за заплатите.

Изпробвайте безплатно приложението за заплати

Най-често срещаният кариерен път на служител

Графиката показва как служителите най-често напредват в кариерата си. Кликнете върху името на позицията, за да стигнете до подробности с данните за заплатите.

Позиция Учен по данни - Информационни технологии на пазара на труда

В класирането по заплати
позицията заема

Жени на тази позиция

Средна възраст на респондентите на тази позиция

655. място

Помощник-възпитател, детска градина

Образование, наука и изследователска дейност

Salary group 1

755 - 1.376 BGN

33. място

Backend developer

Информационни технологии

Salary group 2

2.057 - 7.794 BGN

32. място

Учен по данни

Информационни технологии

Salary group 2

2.184 - 6.665 BGN

31. място

ABAP програмист

Информационни технологии

Salary group 2

2.524 - 6.020 BGN

1. място

Лийд програмист

Информационни технологии

Salary group 3

5.453 - 11.717 BGN

Прекалено голям ли е този диапазон на заплатите?

Можете да разберете средната заплата във вашия регион, като попълните кратък въпросник

Сравни заплатата си

Получете подробна информация за заплатите във вашата страна

Определете справедливи възнаграждения
professional report icon

Pro

Доклад за заплата за компании

132,00 BGN*

* с вкл. ДДС / 110,00 BGN без ДДС

Поръчка

Примерен доклад →

 • Заплата на позицията по регион, образование, трудов стаж, размер на компанията
 • Обща заплата и нейните компоненти (променлив компонент, комисионни, бонси)
 • Разпределение на респондентите по заплати
 • Размер на заплатата според 1ви децил, 1ви квартил, медиана, 3ти квартил, 9ти децил и средно възнаграждение.
 • Преглед на всички изследвани нефинансови придобивки
 • Финансови придобивки