logo
Средната нетна месечна заплата в България е
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
 
10% получават по-малко 2.122 BGN
10% получават повече 9.800 BGN
Сравни заплатата си
Показаната стойност представлява общата нетна заплата в цялата страна. Размерът на заплатата се влияе от бонуси, региони и много други фактори.

Описание на позицията

 • Осигуряване на ефикасно и ефективно производство на стоки или услуги в завода, отговарящи на целите за качество и количество.
 • Насърчаване и прилагане на протоколи и разпоредби за безопасност за поддържане на безопасна работна среда за всички служители на завода.
 • Внедрете процеси за контрол на качеството, за да гарантирате, че продуктите или услугите отговарят на установените стандарти и очакванията на клиентите.
 • Управлявайте нивата на запасите, за да гарантирате, че суровините, компонентите и готовите продукти се поддържат на оптимални нива, за да отговорят на производствените изисквания без излишни отпадъци.
 • Наблюдавайте и контролирайте оперативните разходи, за да увеличите максимално рентабилността, като същевременно поддържате качеството и безопасността на продукта.
 • Набирайте, обучавайте и контролирайте персонала на завода, насърчавайки продуктивна и мотивирана работна сила. Обърнете внимание на притесненията на служителите и проблемите с ефективността.
 • Наблюдавайте графиците за поддръжка на оборудването, за да сведете до минимум времето за престой и да гарантирате надеждността на оборудването.
 • Разработвайте и изпълнявайте производствени планове, за да посрещнете ефективно търсенето на клиентите и графици за доставка.
 • Подгответе и управлявайте бюджети за завода, проследявайки разходите и приходите, за да гарантирате изпълнението на финансовите цели.
 • Уверете се, че заводът отговаря на екологичните разпоредби и целите за устойчивост, прилагайки практики, които минимизират въздействието върху околната среда.

За компании - бъдете уверени, когато вземате решения относно заплатите

Подробният доклад за възнагражденията ще ви помогне да определите справедливи заплати. Винаги ще разполагате с актуални данни за заплатите.

Изпробвайте безплатно приложението за заплати

Най-често срещаният кариерен път на служител

Графиката показва как служителите най-често напредват в кариерата си. Кликнете върху името на позицията, за да стигнете до подробности с данните за заплатите.

Позиция Управителят на завода - Висш мениджмънт на пазара на труда

В класирането по заплати
позицията заема

Жени на тази позиция

Средна възраст на респондентите на тази позиция

655. място

Помощник-възпитател, детска градина

Образование, наука и изследователска дейност

Salary group 1

758 - 1.336 BGN

11. място

Технически директор

Висш мениджмънт

Salary group 2

2.115 - 10.725 BGN

10. място

Управителят на завода

Висш мениджмънт

Salary group 2

2.122 - 9.800 BGN

9. място

Мениджър, информационни технологии

Мениджмънт

Salary group 2

2.755 - 10.211 BGN

1. място

Лийд програмист

Информационни технологии

Salary group 3

5.729 - 11.322 BGN

Прекалено голям ли е този диапазон на заплатите?

Можете да разберете средната заплата във вашия регион, като попълните кратък въпросник

Сравни заплатата си

Получете подробна информация за заплатите във вашата страна

Определете справедливи възнаграждения
professional report icon

Pro

Доклад за заплата за компании

132,00 BGN*

* с вкл. ДДС / 110,00 BGN без ДДС

Поръчка

Примерен доклад →

 • Заплата на позицията по регион, образование, трудов стаж, размер на компанията
 • Обща заплата и нейните компоненти (променлив компонент, комисионни, бонси)
 • Разпределение на респондентите по заплати
 • Размер на заплатата според 1ви децил, 1ви квартил, медиана, 3ти квартил, 9ти децил и средно възнаграждение.
 • Преглед на всички изследвани нефинансови придобивки
 • Финансови придобивки