logo

Как университетската диплома влияе на възнаграждението ви?

12.6.2018

cover image

Вашето образование вероятно ще повлияе на пътя, по който ще поемат деца ви.

Проучвания сочат, че когато родителите имат висше образование, е много по-вероятно децата им също да учат в университет. Същевременно децата от лоша социална среда - главно поради разбиранията на родителите си - като цяло имат по-ниски цели и шансове за по-добър живот. Висшето образование е възможност за много млади хора да направят промяна към по-добро и да се преборят с бедността. Наистина ли си струва да инвестирате време, енергия и средства в университетско образование? Paylab.com предлага отговор на тези въпроси, погледнати от по-широка перспектива.


Висшето образование дава видимо предимство в заплащането 

В Европа, особено в страните от Централна Европа, Балканите и прибалтийските държави, висшето образование е предимно безплатно, а университетската диплома определено се отплаща поради положителното й влияние върху заплатата. Ръстът на възнагражденията при завършилите университет, които градят кариера, е неоспорим според анализа на Paylab.com. Според анализа на заплатите на служителите средно на месец завършилите университет заработват с до 50% повече от завършилите само средно образование. Разликата в заплащането се увеличава с възрастта, тъй като служителите с висше образование се радват на динамичен ръст на заплатата през цялата си кариера. По отношение на дългосрочното развитие на доходите завършилите средно образование никога няма да успеят да намалят разликата в заплащането със завършилите висше.

Анализ на базирания в Америка Pew Research Centre посочва, че повишаването на уменията в университета допринася за обещаващ бъдещ финансов статус, както и удовлетворение от работата и избор на работа на пълно работно време. Както се посочва в доклада: "Младите висшисти надминават по-слабо образованите си връстници. А когато днешните младежи се сравняват с предишните поколения, несъответствието в икономическите резултати между хората с и без висше образование никога не е било по-голямо, отколкото днес."


Какво е качеството на университетите?

В световен мащаб съществува различен достъп до образование, както и различен престиж и качество на университетите, които се оценяват от разнообразни класации в съответствие с установени критерии. В някои дисциплини, по-специално в хуманитарните науки, получаването на диплома е сравнително лесно, но истинската реализация на тези специалисти е под въпрос. Много от завършилите в крайна сметка работят извън областта, в която са се дипломирали, например завършилите философия и политически науки често работят като специалисти по обслужване на клиенти или ръководители на проекти.

Въпреки че висшето образование все още има своята тежест, специалистите по подбор на персонал се интересуват повече от опита и уменията на кандидатите. Това е особено валидно в днешния глобализиран подход към търсенето на таланти, а мобилността на работната сила и изтичането на мозъци често се срещат в държавите, в които заплащането на специалистите е недостатъчно.

И все пак, много университети предоставят билет за блестяща кариера - врати, които се отварят още от университета. За много студенти привлекателна е и мисълта да учат в университет в чужбина. Говори се за инвестиции в образованието или търсене на възможности за различни стипендии.Струва ли си вземането на кредит за образование?

Стойността на университетското образование по отношение на доходите през целия живот е поставена под съмнение в страни, където получаването на такова образование е с цената на  значителни дългове за студентите, например САЩ и Австралия, както и за студенти, които се насочват към обучение в чужбина.

На запад, особено в САЩ, по отношение на образованието възниква втората крайност: нарастващата спирала на студентските заеми. Никога досега толкова много млади американци - на възраст под 30 години - не са имали такъв дълг. До 70% от завършилите са обременени с изплащане на заеми.

При изчисляването на финансовите ползи от университетското образование трябва да се вземе предвид времето, необходимо за погасяване на натрупания дълг. Предпоставка за това е именно добре платената работа затова студентите често следят какви са заплатите за различни професии.


СРАВНИ ЗАПЛАТАТА СИ С ДРУГИТЕ В ZAPLATOMER.BG


Много експерти предполагат, че дългосрочните погасителни вноски на студентските заеми имат голямо влияние върху цялостното нежелание да се вземат ипотечни кредити, което се отразява върху пазара на недвижимите имоти и води до отлагане във времето на родителството и пенсионирането. Младите хора трябва предварително да изчислят доходите си след дипломирането и продължителността на изплащане на дълга, което до голяма степен е свързано с избраната област на обучение. За да привличат таланти, много работодатели предлагат програми за намаляване на дълговете, като младите служители получават подкрепа за изплащането им.


Макар и предимство, университетската диплома не винаги е предпоставка за успех

Много хора смятат, че образованието може да се получи и извън структурираната университетска система и не е единственият критерий за измерване на успеха.

На практика съществува голямо несъответствие между абсолвентите, които университетите произвеждат и това, от което в действителност се нуждае пазара на труда. Критиците отбелязват, че образователните институции не отразяват нуждите на пазара.

Компаниите търсят специфични компетенции/умения за запълване на отворените позиции. Ето защо за някои работодатели полученото образование не е водещо при наемането на служители. В страни, в които безработицата е ниска и следователно конкуренцията за кандидатите е силна, работодателите често не следват строги критерии и гледат на опита като на достатъчна квалификация.

Младите хора, които искат да избегнат студентския дълг, имат и друга възможност: да навлязат на пазара на труда по-рано, да придобият ценен опит и да се специализират. Такива хора завършват образованието си с течение на времето в съответствие с нуждите и изискванията на пазара или пък започват собствен бизнес.По-добро образование - по-добро бъдеще

И все пак, според проучването на OECD служителите с висше образование имат по-висока степен на заетост.

Технологичният прогрес промени заетостта в производството, търговията и логистиката. Процесът на модернизация и автоматизация вероятно ще промени и пазара на труда, където процесите стават все по-ефективни, а ръчната работа в голяма степен се заменя от роботи. В дългосрочен план висшистите ще имат по-висока стойност на пазара на труда. Увеличаването на фокуса в образованието днес ще доведе до увеличаване на качеството на обучение на  следващото поколение и по-този начин до подобряване на другите аспекти на качеството на живот, като здраве, производителност и богатство.


СРАВНИ ЗАПЛАТАТА СИ С ДРУГИТЕ В ZAPLATOMER.BG
JobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13, ет. 4, офис 5

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си