logo

По-високата заплата е най-важната причина за смяна на работата

20.2.2018

cover image

Вече и в България можем да сравняваме заплатите си чрез Zaplatomer.bg - най-голямото онлайн изследване на заплати в Европа.

Най-важната причина да си търсим нова работа е по-добра заплата от тази, която понастоящем получаваме. Повечето пари и материални придобивки са решаващият фактор за 63% от хората при избора между различни предложения за работа и основен критерий за смяна на работното място при близо три четвърти от тези, които имат усещането, че не са добре платени. Атрактивната длъжностна характеристика е вторият по важност фактор при вземането на решение за смяна на работното място. По-ангажиращата работа пък e силен мотиватор за промяна за доволните от сегашната си заплата. Това обяснява и третия по значимост критерий - вдъхновяваща и стимулираща среда, в която един служител може да се възползва максимално от своите знания и умения.

Тези факти се открояват в последното международно проучване на удовлетвореността и предпочитанията, свързани със заплатите, проведено от Paylab.com през ноември и декември 2017 г. сред 41 321 респонденти в 10 европейски държави. Допитването е интегрирана част от изследването Paylab Compensation Monitor, което редовно отчита тенденциите в заплащането и поведението на служителите в група европейски държави.Промяна в кариерата? Само ако си струва ...

Според обобщените резултати от проучването, ключовите въпроси с най-висок приоритет за работещите хора, когато те трябва да избират между различни предложения за работа, са:

1.     Какво ще получа?

2.     Дали новата ми работа ще е по-интересна?

3.     Какви възможности за развитие ще имам?

Промяната в кариерата трябва да си струва - особено във финансов аспект. Вижте полезни съвети как успешно да преговаряте за заплата, както и кратко видео как можете да сравните заплатата си.  

Много хора споделят и други критерии, които са важни за тях при вземането на решение за смяна на работата. Наличието на по-добри отношения на работното място в сравнение с тези на текущото е важно за всеки от трима от десет служители. За жените това е с по-голямо значение отколкото за мъжете. За приблизително същия брой хора потенциалът за развитие на кариерата е важен критерий за избор. За 28% от отговорилите възможността компанията да предлага гъвкавост под формата на плаващо работно време, работа от вкъщи, повече дни отпуск или работа на непълен работен ден, е значителен фактор. Тази тенденция се наблюдава по-често сред жените. Поради тези причини втората група важни въпроси при обмисляне на нова работа са:

4.     С кого ще работя и какви взаимоотношения преобладават на новото работно място?

5.     Какви конкретни възможности ще имам за лично развитие и растеж?

6.     Ще имам ли време за семейството и личните ми интереси извън работата?

Времето за пътуване до работното място е друг важен критерий, включен в цялостния процес на вземане на решение - то е от значение за 18% от респондентите в изследването (за 21% от жените и за 16% от мъжете). Около 5% от хората вземат решение въз основа на конкретните нематериални придобивки, предлагани от компанията. Разпознаваемостта на работодателската марката и престижа са ключови за 5% от отговорилите, като това е значим фактор за 7,3% от хората на ниско и средно управленско ниво и за 8,4% от топ мениджмънта.  Така, по-рядко срещаните въпроси от служителите в процеса на избор на работа включват:

7.     Колко време ще пътувам?

8.     Какви други нематериални придобивки предлага работодателят?

9.     Колко престижно е да работя за този работодател (работодателската марка)?

Служителите често използват проучванията на заплатите като източник на информация, за да определят текущата пазарна оценка на своя труд по отношение на настоящата или бъдещата си работа.

Проучването на Paylab отчита и как служителите оценяват собствения си доход. Само една пета от служителите в прибалтийските страни (Естония, Литва и Латвия) и една четвърт от тези в Централна и Южна Европа (Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия и Сърбия) са убедени, че получават подходящо заплащане за работата си. Във Финландия изразяват най-голямо удовлетворение, там всеки втори приема доходите си за разумни.

Обратно, половината от респондентите в прибалтийските страни и в Централна Европа смятат, че доходите им не са достатъчни и не съответстват на полаганите усилия за изпълнение на работните задължения. Служителите в Словения и Литва изразяват най-голяма неудовлетвореност от заплатите си, като 6 от всеки 10 смятат, че заплатата им е неадекватна.

 


Информация за изследването

Международното проучване за удовлетвореността от заплатите е проведено сред 41 321 души в 10 страни от цяла Европа. То е част от изследването Paylab Compensation Monitor, което редовно отчита тенденциите в предпочитанията и възнагражденията на служителите в Европа. Събирането на данни е проведено през ноември и декември 2017 г. онлайн чрез следните сайтове: Чехия - Platy.cz (7 354 респонденти), Словакия - Platy.sk (8 485 респонденти), Унгария - Fizetesek.hu (4 174 респонденти), Словения - Placa.si (2 966 респонденти), Хърватия - MojaPlaca.hr (4 260 респонденти), Сърбия - InfoPlate.rs (1 127 респонденти), Естония - Palgad.ee (1 596 респонденти), Литва - Manoalga.lt (2 825 респонденти), Латвия - Algas.lv (1 702 респонденти), Финландия - Palkkadata.fi (6 832 респонденти).

В началото на месец февруари България се присъедини към Paylab Compensation Monitor, благодарение на JobTiger, който стартира съвместно с Paylab сайта Zaplatomer.bg.

Безплатната услуга на JobTiger и Zaplatomer.bg позволява на всеки да сравни очакванията си за заплата или заплатата, която получава, с тези на други хора, работещи на подобни позиции. По този начин Zaplatomer.bg насърчава прозрачното и справедливо заплащане на труда. Попълва се кратък анонимен въпросник и след това потребителят получава информация за средната заплата, изчислена въз основа на референтните данни от други потребители на сайта.

Ако все още няма данни за сравнение на заплатата, информацията се изпраща по имейл на потребителя веднага след като се съберат достатъчно данни на сайта.


Сравнете безплатно заплатата си тук.


JobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13, ет. 4, офис 5

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си