logo

Струва ли си да бъдеш лоялен към работодателя си?

21.3.2018

cover image

Работили ли сте дълго време за един и същ работодател или сменяте ли работата си често? Какъв е оптималният период за работа при един работодател? Струва ли си да бъдеш лоялен? Потърсихме отговорите на тези въпроси чрез международното изследване Paylab Compensation Monitor, проведено през януари и февруари 2018 г. върху извадка от 57,719 респонденти от 12 европейски държави.

В България изследването се провежда чрез уебсайта Zaplatomer.bg.

Какъв е оптималният период за работа при един работодател?

В международното изследване на Paylab.com попитахме служителите какъв е оптималният период за работа при един и същ работодател. Най-голямата група, 39% от служителите, предпочита продължителност от 3 до 5 години. До 48% от служителите във възрастовата група от 25 до 34 години са склонни да се съгласят.

По-малко респонденти, 26%, предпочитат по-дълъг период от 6 - 9 години като най-оптимална продължителност служителят да работи при един и същ работодател. Малко по-висок процент от служителите във възрастовата група от 45 до 55 години предпочитат по-дълъг период от останалите (35% от тази група).

Резултатите от проучването ясно показват, че по-младото поколение - милениалите и поколението Z - по-често търсят предизвикателства в кариерата си и възможности за работа при други работодатели. Поколението Z, което в момента се присъединява към пазара на труда, си представя, че ще се задържи по-кратко при даден работодател.Лоялността нараства с потенциала за успешна кариера

Като цяло лоялните служители, работещи за един работодател повече от 5 години, са малцинство на пазара на труда - само 27.5%. Най-голямата група са тези, работили по-малко от 2 години.

Сред страните, в които е проведено допитването, най-лоялни са служителите (които работят повече от 5 години за настоящия си работодател) във Финландия, Словения и Полша. Делът на тези хора в момента е най-нисък в Сърбия.

В България групата на лоялните служители, които работят за настоящия си работодател повече от 5 години, е 28%. Така България попада на пето място сред групата на държавите с по-скоро лоялни служители. Същевременно 47,5% са посочили, че са работили по-малко от 2 години за сегашната си компания.Лоялността към работодателя до голяма степен зависи от кариерното развитие в компанията. Значително по-голям дял от хората, които работят повече от 5 години за един работодател, са тези на позиции от ниския, среден и топ мениджмънт. Това до голяма степен е свързано с факта, че тези хора е трябвало да работят постепенно, за да се изкачат по кариерната стълбица. Работата на ръководни позиции често дава на служителите по-широка перспектива, възможност за дългосрочна реализация и атрактивна комбинация от финансови и непарични придобивки.
Струва ли си да работиш дълго време за един и същ работодател?

Почти половината от респондентите (47%) смятат, че да бъдеш лоялен към своя работодател си заслужава и че служителите получават осезаемо доказателство за това под формата на финансови и непарични придобивки. В частност 30% от хората считат, че служителите, които дългосрочно работят за един работодател, усещат, че това се отразява положително на заплащането им. Други 17% от респондентите смятат, че лоялността е свързана със специфични непарични придобивки и предимства.

Тази тенденция се отнася и за България, където отново 47% вярват, че служителите получават определени материални и нематериални стимули за лоялността си. Според 27% лоялността е обвързана с резултати в заплащането, а според 20% тя е свързана с дадени нематериални придобивки.

Обратното мнение се изразява от 32% от респондентите, които са убедени, че новите служители често имат сходни придобивки като служителите, които от дълго време работят за същия работодател. Те вярват, че разликите между служителите, които са отскоро в компанията и дългогодишните служители изчезват след определен период от време. Според тях един лоялен служител, който работи от продължително време за компанията, няма по-специален статут по отношение на финансови или непарични придобивки. Една пета от служителите не са били в състояние да преценят или да отговорят на въпроса.

Според 35% от респондентите в България лоялността не се отразява на придобивките на служителите, които дългосрочно работят за компанията.Сравнение между новопостъпилите служители и тези, които по-отдавна работят за компанията

Интересно заключение е, че новопостъпилите служители, т.е. тези, които работят за даден работодател по-малко от година, имат най-силно усещане, че лоялността се отплаща. От друга страна хората, които понастоящем работят повече от 5 години при сегашния си работодател, са по-склонни да мислят, че лоялните служители нямат специални предимства в компанията. Това може да е свързано с факта, че системата на възнаграждения и придобивки се комуникира по-интензивно с новоназначените служители на интервютата за работа.За колко работодатели сте работили?

В изследването също така попитахме служителите за колко работодатели са работили. Мнозинството от служителите на възраст под 34 години не са работили за повече от трима работодатели. В повечето случаи служителите от следващите възрастови групи не са работили за повече от пет работодатели. В България също 54,1% от респондентите са работили за до трима работодатели.

Предишно изследване на Paylab Compensation Monitor потвърди тенденцията, че най-ефективната стратегия за хората, които искат да увеличат доходите си, е смяна на работата, т.е. намиране на по-добре платена работа от сегашната. Те дори смятат, че това е по-обещаващ начин за увеличаване на доходите отколкото преговорите за по-висока заплата с настоящия им работодател. Прочетете повече тукИнформация за изследването

Международното проучване Paylab Compensation Monitor редовно отчита тенденциите във възнагражденията и придобивките на служителите. Изследването се провежда онлайн в 12 държави чрез следните локални сайтове: България - Zaplatomer.bg (2,051 респонденти), Чешка република - Platy.cz (12,964 респонденти), Словакия - Platy.sk (10,450 респонденти), Унгария - Fizetesek.hu (6,424 респонденти), Полша - PensjoMetr.pl (599 респонденти), Словения - Placa.si (2,797 респонденти), Хърватия - MojaPlaca.hr (6,480 респонденти), Сърбия - InfoPlate.rs (1,428 респонденти), Естония - Palgad.ee (3,531 респонденти), Литва - Manoalga.lt (3,193 респонденти), Латвия - Algas.lv (3,638 респонденти), Финландия - Palkkadata.fi (4,164 респонденти).


Сравнете заплатата си с другите в Zaplatomer.bg


JobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13, ет. 4, офис 5
+359 2 49180 00

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си