logo

Защо другите получават повече от мен? Девет фактора, които влияят върху това колко получаваме.

15.5.2019

cover image

Какво влияе върху възнаграждението ни?

Заплатата може да се разгледа от много гледни точки защото се влияе от множество различни фактори, но от особено значение е специфичната работа, която изпълняваме. Международната платформа Paylab.com, която оперира в България чрез общия си с JobTiger уебсайт - Zaplatomer.bg, събира информация за заплатите повече от 10 години. Компанията е създала локални платформи за сравняване на заплати в повече от 20 държави. Paylab направи списък с девет ключови фактора, които могат да обяснят защо получавате повече или по-малко от пазарните нива. Заслужава си да ги имате предвид следващия път когато анализирате заплатата си или обмисляте да смените работата си. 

 

1. Работа в икономически силни сектори

Компаниите, които работят в икономически силни сектори предлагат по-високи заплати на всички нива, защото имат по-добри системи за възнаграждения, включващи финансови бонуси. Секторите, които в дългосрочен план са се доказали като икономически силни включват информационни технологии, енергетика, телекомуникации, банки и други, вкл. електроника и автомобилна индустрия. Не е необичайно офис мениджър в енергийна компания да печели с до 30% повече от офис мениджър в компания, която се занимава с туризъм.


2. Работа в големи корпорации

Сумата, която получаваме зависи и от размера на компанията, за която работим. Повечето големи корпорации предлагат на служителите си по-щедри финансови условия и придобивки в сравнение с малките работодатели. Според анализ на Paylab средните заплати в компании с повече от 250 служители са с до 14 % по-високи от заплатите в малки компании с до 50 служители.

Работата в големите корпорации е по-структурирана, позволявайки на служителите да се профилират и специализират в по-голяма степен. Вземането на решения е ограничено от множество нива на управление. Начина на работа в по-малките компании е по-слабо формализиран. Обичайна практика е служителите да заемат позиции с повече натрупани отговорности и да бъдат по-гъвкави. Това означава, че задачи, присъщи на множество работни активности могат да бъдат обединени в една позиция. 


3. Заплащането в чуждестранни дружества от частния сектор е по-добро

Средните заплати в частния сектор обикновено са по-високи в сравнение с публичния сектор. Докато публичният сектор е в състояние да се конкурира с местни частни компании в някои страни, като цяло не може да се конкурира с частни компании, които са чуждестранна собственост.

Анализът на Paylab показва, че средните заплати в чуждестранните компании са с от 12 до 50 % по-високи от средните заплати в частния сектор в отделните държави. На първо място чуждестранните компании имат повече капитал, атрактивна корпоративна култура и различни стандарти по отношение на грижите за служителите в развиващите се пазари. Заплащането на служителите в публичния сектор подлежи на законови ограничения.  
4. Опитът увеличава доходите

Като цяло заплатите се увеличават с годините опит. Според данните на Paylab хората с дългогодишен опит, т.е. хора с повече от 6 години опит на дадена позиция, получават с до една пета повече от новите служители. Ако работодателят търси кандидат с опит, той трябва да има предвид, че този служител ще бъде по-скъп от неопитен нов служител.

Опитът не е безплатен. Всеки служител е инвестирал много енергия, обучение и време, за да придобие своите знания и умения до настоящото им ниво. Парадоксално е, че често следващият работодател възнаграждава служителите за предишния им опит. Заплатите често се променят по-динамично за хората, които сменят работата си по-често.

Опитът е ключов аргумент в интервюто при договаряне на окончателната заплата. Опитът в чужбина, интересните проекти или работата с различни онлайн инструменти, хора, управление на екипи и други подобни са от особено значение. HR специалистите и бъдещите ви ръководители с удоволствие слушат за предишния ви опит, тъй като го възприемат като добавена стойност за компанията си.

  

5. Хората с по-високо образование са по-успешни

Анализът на Paylab показва, че при завършилите висше образование има ускорен ръст на заплатите през цялата им кариера. Служителите с висше образование обикновено печелят средно с до 50 % повече от служител, завършил средно образование. Разликата в заплащането нараства с възрастта, като се има предвид, че служителите с висше образование имат ускорен ръст на заплатите в кариерата си. По отношение на доходите през целия живот разликата в заплащането в полза на завършилите висше образование означава, че завършилите средно образование обикновено не могат да компенсират тази разлика.

Изборът на образование и сфера на обучение има фундаментално въздействие върху бъдещите доходи на всеки служител. 
6. Динамиката в растежа на заплатите се променя с възрастта

Фактът, че човек работи дълго време не рефлектира непрекъснато в по-високи заплати. Според данни на Paylab, пикът на потенциала на възнаграждението или възрастта, на която хората обикновено получават най-високи доходи е 37 - 40 г. В действителност заплащането нараства много по-динамично за младите служители. Когато достигнем петдесет години, заплащането ни като цяло се увеличава с по-бавни темпове, отколкото при хората, които още не са на четиридесет. Предпочитанията на служителите се променят и стабилността става по-важна с възрастта. По-възрастните служители са по-лоялни и не променят работата си толкова често, колкото по-младите им колеги.


7. Децата забавят увеличението на заплатата при жените

Анализът на Paylab показва, че средната разлика в заплащането при мъжете и жените на една и съща позиция е 9 % в ущърб на жените. Често разликата в заплатите в полза на мъжете е резултат от забавянето на кариерата при жените, когато имат деца. Докато жените се фокусират върху семейството, кариерите на мъжете продължават да напредват. Необходимостта от балансиране на семейните и работните задължения често кара жените да приемат работа, която отнема по-малко от времето им. Те се стремят по-малко към управленски позиции в сравнение с мъжете.

Продължителността на всяка пауза в кариерата на жените, подкрепата и помощта от семейството и условия на труд, предоставени от техния работодател, оказват значително влияние върху техните доходи. Понастоящем компаниите полагат усилия да подкрепят по-голямото разнообразие на работното място и да създадат среда за жените, в която те имат същите възможности като мъжете.


8. Заплатите са по-високи в големите градове

Според данните на Paylab големите градове, и предимно столиците, предлагат по-добри условия на заплащане в сравнение с по-малките градове и региони, далеч от столицата. Това се дължи най-вече на факта, че там обикновено са концентрирани централните офиси и предлаганите работни места са по-конкурентни.

Анализът на Paylab показва, че счетоводител в столицата може да получава с до 24% повече от счетоводител в регион извън столицата. Разликите в разходите за живот трябва да се разглеждат като допълнение на местоположението, тъй като те обикновено са по-високи в градовете. Подобни значителни различия в заплащането има наример в областта на търговията. Например, служителите в този сектор в Прага в Чехия получават заплати, които са с до 43 процента по-високи от служителите в други региони.
9. По-настойчивите хора изразяват своите изисквания към заплатите

Асертивността по отношение възнаграждението за извършената работа се отплаща. Служителите, които поемат инициативата и повдигат темата за заплатата си пред ръководителите си като използват правилните аргументи, обикновено постигат някакво подобрение. Доходът ви и условията на труд зависят до голяма степен от личната ви ангажираност.

Ако работодателят ви е доволен от работата ви, в негов интерес е да сте щастливи. Струва си да повдигнете темата за корекция на заплатата веднага след като сте постигнали значителен успех, направили сте важен принос за напредъка на компанията, подобрили сте процесите или сте спестили разходи. Можете също така да обсъдите заплатата си с работодателя, ако основната ви заплата дълго не е била променяна или е под сегашната пазарна стойност за вашата позиция.
JobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13, ет. 4, офис 5
+359 2 49180 00

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си