logo

Жените получават по-малко от мъжете, но разликите в заплащането между половете варират. Защо?

8.3.2022

cover image

Ако се опитате да сравните група мъже и жени в рамките на компанията, за да прецените кой печели повече, резултатът вероятно няма да е изненада. Данните и статистиката ясно показват, че това са мъжете.

Последният анализ на международния уебсайт Paylab.com (Paylab.com и JobTiger.bg предоставят на българския пазар безплатната услуга за потребители Zaplatomer.bg) потвърждава, че жените получават по-малко в различните страни. Има много причини за неравенството в заплатите; възнагражденията не се влияят толкова от дискриминация, колкото от предпочитанията за работа, стереотипи и ориентацията на икономиката.

Какви за разликите в заплащането между половете в страните от Вишеградската четворка (V4)?

Анализът сравнява различията във възнаграждението на жените и мъжете в няколко държави. Разликата в заплащането между половете се вижда във всички държави от V4, като тя е най-силно изразена в полза на мъжете в Полша.


Докато разликата между заплатите при мъжете и жените в останалите държави от Вишеградската четворка е около ¼, неравенството в Полша е почти 33 %.

Къде разликите в заплащането са най-ниски?

Най-ниска е разликата между половете по отношение на заплатата в Унгария - около 22 %. В страните от V4 се забелязва по-значителна разлика в заплатата на мъжете и жените в сравнение с други Европейски държави. Например, разликата в заплащането е по-малка на Балканите. Това може да се обясни с различната ориентация на икономиката и по-балансираното присъствие на двата пола сред най-търсените позиции на пазара на труда.

В сравнение със страните от Централна Европа в Хърватска тази разлика е значително по-малка и е около 16 %. За сравнение - в България разликата в заплащането между двата пола е още по-ниска, но също е в полза на мъжете - близо 13 %. 


Най-ниска е разликата във възнагражденията на север, където например има преобладаващ процент жени на мениджърски позиции в сравнение с останалите държави. Доходите на жените във Финландия са средно с 12 % по-ниски от тези на техните колеги от мъжки пол.

Кои фактори влияят върху различията в заплащането между половете?

Има много причини за неравенството в заплатите, като основно това може да бъдат различните предпочитания за работа. Особено характерно за страните от Вишеградската четворка е, че възнагражденията са по-ниски в сектори, в които преобладават жени. Сектори с по-висок дял на жените са например здравни и социални услуги, администрация или икономика, финанси и счетоводство. От друга страна са секторите, в които са заети повече мъже, напр. телекомуникациите, електротехниката, енергетиката и машиностроенето.

Друг фактор, оказващ влияние върху разликата в заплащането на половете, е отпускът по майчинство. В много страни почти винаги майката се грижи за новороденото бебе. Докато жените са в отпуск по майчинство, който може да продължи няколко години, техните колеги мъже трупат професионален опит в работата, който често е свързан с увеличение на заплащането.

В много региони все още можем да се срещнем с ефекта на половите стереотипи. Жените все още не се възпитават и мотивират така, че да създават кариера. Ето защо можем да видим упорити стереотипи, в които мъжът се счита за основен източник на доходи, а жената трябва да се грижи за домакинството и децата.

Друга важна причина, свързана с посочените фактори, е и фактът, че жените са склонни да искат по-ниска заплата на интервю за работа. Този проблем често се разглежда в страни като Словакия, Чехия, Унгария или Полша. Причина за това може да бъде по-слабата инициатива. Има случаи, когато самите жени често възприемат мъжа като източник на доходи. В същото време се сблъскваме с факта, че жените са по-малко самоуверени на пазара на труда поради исторически етикети, което прави преговорите за заплата по-трудни за тях. Има и друг момент, който си струва да се спомене и който често е в сила за много от държавите: когато жените преговарят за по-високо възнаграждение, често те трябва да преговарят с мениджър мъж.


Zaplatomer.bgJobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си