logo

Жените в Европа получават с 9 % по-малко в сравнение с мъжете на същата позиция

7.3.2019

cover image

Според международната онлайн платформа за заплати Paylab, която дългосрочно следи тенденциите във възнагражденията на служителите на различни позиции, мъжете получават средно с 9 % повече от жените на същата позиция.

Разликата между половете е по-значима, когато се анализира заплатата на една и съща позиция, защото тогава сравнението е за едно и също натоварване и еднакви изисквания като опит, образование и умения. 

Разликата в заплащането в полза на мъжете често е резултат от прекъсването в кариерата на жените, за да имат деца. Необходимостта да балансират семейните и работните си задължения често кара жените да приемат работа, която отнема по-малко от времето им. Също така в сравнение с мъжете те се стремят по-малко към управленски позиции.

Компаниите полагат големи усилия за насърчаване на повече разнообразие на работното място и за създаване на условия на работа за жените, които да им гарантират еднакви възможности и по-силна мотивация да се върнат на работа възможно най-скоро след  майчинството.

Друг фактор, определящ разликата между половете е, че жените се насочват към по-ниско платени позиции. Изборът на професия оказва голямо влияние върху цялостното възнаграждение на жените. Например, жените преобладават в сектори като администрация, счетоводство, здравеопазване и социални грижи, човешки ресурси, образование и фармация. Мъжете са повече в най-добре платените индустрии, включително ИТ, мениджмънт, транспорт и логистика, строителство, енергетика, телекомуникации производство и технологии.

Областите с по-балансирано съотношение между мъже и жени включват търговия и култура, банки, маркетинг, туризъм и услуги.   Жените имат повече възможности, отколкото в миналото

Работата дава възможност на жените за по-голяма финансова независимост. Постепенно в обществото се променя възприятието за жените по отношение на техните професионални стремежи и цялостна свобода на избор в личния им живот. Милениалите имат много повече възможности за работа и кариера, отколкото предишните поколения. Благодарение на професионалния си опит те имат по-голямо самочувствие и амбиция. Разнообразието на работното място и в частност многообразната работна сила допринася за това. Подкрепата на многообразието на работното място от страна на компанията е израз на зряла корпоративна култура, а най-голямата полза е разнообразието на гледни точки и подходи, които допринасят за решаването на работни задачи.


СРАВНИ ЗАПЛАТАТА СИ С ДРУГИТЕ В ZAPLATOMER.BG
Майките се възприемат положително на работното място 

Жените често се сблъскват със значителни предизвикателства, когато се връщат на работа след прекъсване на кариерата. 37% от служителите имат колеги, които са майки на деца под 10 годишна възраст на работното място. Служителите най-често работят с тях в области като обслужване на клиенти, текстилната промишленост, публична администрация и банки. Това е резултат от международното проучване на  Paylab и Zaplatomer.bg за многообразието на работното място през 2019 г.

Майките са възприемани най-положително в сравнение с всички изследвани групи. 32% от респондентите се радват, че имат такива колеги на работното място. Само според 2 % от хората присъствието на майки на работното място е пречка. Финландия и Хърватия са най-отворени към майките на работното място. Обратно служителите в Словакия имат най-ниско ниво на приемане на майките сред изследваните страни. В най-малка степен служителите работят с майки в Словакия и Чехия. 

Около 6 от 10 жени в ЕС получават трудово възнаграждение   

Заетостта на жените в Европейския съюз (ЕС 28) е 66.5%. Броят на жените, които получават заплата продължава да расте от година на година. Заетостта на жените в Европейския съюз според данни на Eurostat се е увеличила с 6 % за последните десет години. Най-голяма промяна в наемането на жени има в Малта, Германия и новите страни членки, включително Полша, България и Унгария, където заетостта на жените се е увеличила с 10 % за последното десетилетие.Традицията при работещите жени варира в различните държави 

Мъжете са с 11.5 % по-активни в трудовата заетост в сравнение с жените като цяло в ЕС. Традицията при работещите жени варира в различните европейски държави и зависи от много фактори. Страните, в които заетостта на двата пола е най-балансирана включват предимно северните държави като Литва, Финландия, Норвегия, Швеция и Латвия, където разликата в заетостта между мъжете и жените е по-малко от 5 %.

Държавите, в които разликите в заетостта при жените са най-големи включват Малта, Италия, Гърция, Румъния и страните от Централна Европа, включително Чехия, Унгария, Полша и Словакия.Гъвкавите придобивки са привлекателни за жените 

Наличните работни места на непълно работно време също увеличават участието на жените на пазара на труда, като такива позиции са най-достъпни за жените в Нидерландия, Австрия и Германия. Те също така предлагат по-добри възможности за намиране на баланс работа-личен живот. Според данни на Paylab.com, най-привлекателните нефинансови придобивки включват гъвкавото работно време. Все повече компании предлагат на своите служители гъвкаво работно време, възможност за работа от вкъщи и повече дни отпуск. Тези нефинансови придобивки насърчават жените да се присъединят към пазара на труда.


СРАВНИ ЗАПЛАТАТА СИ С ДРУГИТЕ В ZAPLATOMER.BGJobTiger.bg
1000 София, ул. Веслец 13, ет. 4, офис 5
+359 2 49180 00

Добре ли ти плащат?

Направи безплатно сравнение точно за твоята заплата.

Сравни заплатата си