logo

По-малко от средната месечна нетна заплата 1.429 BGN получават 55% от служителите според проучването Zaplatomer.bg.

Embed to page

x

Югоизточен районРазпределение на служителите по заплати

Embed to page

Embed to page

x

Югоизточен районПозиции с най-висока заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Директор, информационни технологии 5.938
Моряк 5.306
Директор кол център 4.660
Главен изпълнителен директор 4.421
ИТ архитект 4.244
Управляващ директор 3.751
Икономически/финансов мениджър 3.687
Мениджър, информационни технологии 3.618
Технически директор 3.220
C++ програмист 3.169
Embed to page

Embed to page

x

Югоизточен районПозиции с най-ниска заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Научен работник 555
Огняр, Оператор котел 556
Помощник-възпитател, детска градина 568
Библиотекар 585
Шивач 619
Обслужващ, бензиностанция 628
Домакин 634
Охранител 655
Актьор 657
Санитар 686
Embed to page

Embed to page

x

Югоизточен районНай-често предоставяни придобивки

Embed to page