logo

По-малко от средната месечна нетна заплата 1.464 BGN получават 54% от служителите според проучването Zaplatomer.bg.

Embed to page

x

Южен-централен районРазпределение на служителите по заплати

Embed to page

Embed to page

x

Южен-централен районПозиции с най-висока заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Главен изпълнителен директор 4.782
Директор, информационни технологии 4.762
ИТ архитект 4.658
Директор кол център 4.226
Мениджър, информационни технологии 3.819
Управляващ директор 3.720
Пилот 3.366
Scrum Master 3.263
Моряк 3.218
C++ програмист 3.216
Embed to page

Embed to page

x

Южен-централен районПозиции с най-ниска заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Помощник-възпитател, детска градина 600
Санитар 600
Звукоинженер 608
Пощальон 630
Портиер, Служител, информация 636
Сценичен работник 648
Научен работник 660
Au-pair 678
Лаборант фармацевтична лаборатория 697
Гримьор, Перукер 698
Embed to page

Embed to page

x

Южен-централен районНай-често предоставяни придобивки

Embed to page