logo

По-малко от средната месечна нетна заплата 1.446 BGN получават 52% от служителите според проучването Zaplatomer.bg.

Embed to page

x

Североизточен районРазпределение на служителите по заплати

Embed to page

Embed to page

x

Североизточен районПозиции с най-висока заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Моряк - Транспорт, спедиция, логистика 4.849
Главен изпълнителен директор - Висш мениджмънт 4.692
ИТ архитект - Информационни технологии 4.646
Директор, информационни технологии - Висш мениджмънт 4.430
Пилот - Транспорт, спедиция, логистика 4.296
Директор кол център - Висш мениджмънт 3.957
Управляващ директор - Висш мениджмънт 3.532
Ръководител въздушно движение - Транспорт, спедиция, логистика 3.335
Scrum Master - Информационни технологии 3.313
Директор лизинг - Лизинг 3.032
Embed to page

Embed to page

x

Североизточен районПозиции с най-ниска заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Компютърен техник - Информационни технологии 584
Санитар - Медицина и социални грижи 600
Помощник-възпитател, детска градина - Образование, наука и изследователска дейност 600
Обущар - Текстилна, кожна промишленост, облекло 601
Шивач - Текстилна, кожна промишленост, облекло 605
Клиничен психолог - Медицина и социални грижи 609
Социален работник - Медицина и социални грижи 615
Крояч, текстил - Текстилна, кожна промишленост, облекло 618
Портиер, Служител, информация - Общи работници 623
Социален/личен асистент - Медицина и социални грижи 630
Embed to page

Embed to page

x

Североизточен районНай-често предоставяни придобивки

Embed to page