logo

По-малко от средната месечна нетна заплата 1.369 BGN получават 53% от служителите според проучването Zaplatomer.bg.

Embed to page

x

Североизточен районРазпределение на служителите по заплати

Embed to page

Embed to page

x

Североизточен районПозиции с най-висока заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Директор, информационни технологии 5.534
Моряк 5.459
Директор кол център 4.835
Главен изпълнителен директор 4.574
Икономически/финансов мениджър 4.026
ИТ архитект 3.918
Управляващ директор 3.822
Технически директор 3.728
Мениджър, информационни технологии 3.673
Регионален мениджър/Директор 3.208
Embed to page

Embed to page

x

Североизточен районПозиции с най-ниска заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Танцьор 540
Научен работник 546
Помощник-възпитател, детска градина 554
Шивач 566
Санитар 569
Библиотекар 581
Актьор 594
Домакин 623
Портиер, Служител, информация 632
Машинен оператор 637
Embed to page

Embed to page

x

Североизточен районНай-често предоставяни придобивки

Embed to page