logo

По-малко от средната месечна нетна заплата 1.409 BGN получават 57% от служителите според проучването Zaplatomer.bg.

Embed to page

x

Северозападен районРазпределение на служителите по заплати

Embed to page

Embed to page

x

Северозападен районПозиции с най-висока заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Директор, информационни технологии 5.887
Моряк 5.378
Директор кол център 5.006
Главен изпълнителен директор 4.947
ИТ архитект 4.799
Икономически/финансов мениджър 4.028
Управляващ директор 3.889
Технически директор 3.835
Мениджър, информационни технологии 3.579
Директор продажби 3.553
Embed to page

Embed to page

x

Северозападен районПозиции с най-ниска заплата

Позиция Средна нетна заплата(BGN)
Книговезец 529
Аниматор 583
Камериер/камериерка 597
Шивач 606
Звукоинженер 619
Чистач/Хигиенист 651
Санитар 652
Научен работник 666
Архивист, Администратор регистър 672
Рецепционист 674
Embed to page

Embed to page

x

Северозападен районНай-често предоставяни придобивки

Embed to page