logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Управление на водите, горско стопанство, околна среда обикновено е от 704 BGN (минимална заплата) до 1.550 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
800
1.000
1.200
1.400
 
10% 704 BGN
90% 1.550 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Еколог

603 - 1.722 BGN

Инженер управление на водните ресурси

811 - 1.675 BGN

Лесничей

713 - 1.457 BGN

Лесоинженер

923 - 1.517 BGN

Лесотехник

779 - 1.675 BGN

Метеоролог

746 - 1.700 BGN

Служител горско стопанство

806 - 1.198 BGN

Техник управление на водните ресурси

661 - 1.414 BGN

Управител, горско стопанство

974 - 2.158 BGN