logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Управление на водите, горско стопанство, околна среда обикновено е от 699,00 BGN (минимална заплата) до 1.574,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
800
1.000
1.200
1.400
1.600
 
10% 699 BGN
90% 1.574 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Еколог

626 - 1.673 BGN

Инженер управление на водните ресурси

784 - 1.667 BGN

Лесничей

712 - 1.503 BGN

Лесоинженер

906 - 1.623 BGN

Лесотехник

788 - 1.722 BGN

Метеоролог

758 - 1.683 BGN

Служител горско стопанство

750 - 1.397 BGN

Техник управление на водните ресурси

652 - 1.425 BGN

Управител, горско стопанство

986 - 2.124 BGN