logo
Нетна месечна заплата
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
 
10% 670 BGN
90% 1,809 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Еколог

614 - 1.795 BGN

Инженер управление на водните ресурси

827 - 1.681 BGN

Лесничей

706 - 1.451 BGN

Лесоинженер

961 - 1.450 BGN

Лесотехник

764 - 1.625 BGN

Метеоролог

Служител горско стопанство

722 - 1.590 BGN

Техник управление на водните ресурси

664 - 1.420 BGN

Управител, горско стопанство

956 - 1.928 BGN