logo
Нетна месечна заплата
2,000
3,000
4,000
5,000
 
10% 1,369 BGN
90% 5,343 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Главен изпълнителен директор

1.233 - 9.918 BGN

Директор издателство

899 - 4.604 BGN

Директор клон

1.430 - 4.778 BGN

Директор кол център

1.279 - 10.276 BGN

Директор логистика

1.129 - 3.923 BGN

Директор продажби

1.583 - 6.172 BGN

Директор производство

1.502 - 4.981 BGN

Директор служби за сигурност

835 - 4.365 BGN

Директор, информационни технологии

3.072 - 10.655 BGN

Директор, училище

1.138 - 2.583 BGN

Здравен мениджър

736 - 4.532 BGN

Икономически/финансов мениджър

1.786 - 6.871 BGN

Маркетинг директор

1.749 - 4.610 BGN

Мениджър контрол на качеството/ISO

985 - 3.278 BGN

Оперативен мениджър

1.366 - 4.093 BGN

Регионален мениджър

1.239 - 3.557 BGN

Регионален мениджър/Директор

1.576 - 6.014 BGN

Ръководител персонал

1.069 - 3.070 BGN

Ръководител, лаборатория

930 - 2.773 BGN

Технически директор

1.855 - 6.800 BGN

Управляващ директор

1.315 - 7.128 BGN