logo
Нетна месечна заплата
2,000
3,000
4,000
5,000
 
10% 1,327 BGN
90% 5,366 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Главен изпълнителен директор

1.160 - 10.300 BGN

Директор издателство

899 - 4.604 BGN

Директор клон

1.087 - 4.385 BGN

Директор кол център

1.285 - 9.065 BGN

Директор логистика

1.384 - 4.317 BGN

Директор продажби

1.477 - 6.350 BGN

Директор производство

1.468 - 4.546 BGN

Директор служби за сигурност

835 - 4.365 BGN

Директор, информационни технологии

2.641 - 10.378 BGN

Директор, училище

1.065 - 2.130 BGN

Здравен мениджър

736 - 4.532 BGN

Икономически/финансов мениджър

1.829 - 6.908 BGN

Маркетинг директор

1.689 - 4.383 BGN

Мениджър контрол на качеството/ISO

1.334 - 2.660 BGN

Оперативен мениджър

1.393 - 3.862 BGN

Регионален мениджър

1.172 - 3.461 BGN

Регионален мениджър/Директор

1.506 - 5.998 BGN

Ръководител персонал

1.037 - 3.087 BGN

Ръководител, лаборатория

915 - 2.470 BGN

Технически директор

1.776 - 5.885 BGN

Управляващ директор

1.366 - 8.703 BGN