logo

Списък на позициите с изчислени най-високи средни месечни заплати на служителите.

Позиция

Средна нетна заплата

1. Лийд програмист Информационни технологии

7.969 BGN
Виж повече

2. ИТ архитект Информационни технологии

7.836 BGN
Виж повече

3. Директор, информационни технологии Висш мениджмънт

7.241 BGN
Виж повече

4. Главен изпълнителен директор Висш мениджмънт

6.681 BGN
Виж повече

5. Директор лизинг Лизинг

6.507 BGN
Виж повече

6. Директор кол център Висш мениджмънт

6.343 BGN
Виж повече

7. Пилот Транспорт, спедиция, логистика

6.311 BGN
Виж повече

8. Моряк Транспорт, спедиция, логистика

6.050 BGN
Виж повече

9. Мениджър, информационни технологии Мениджмънт

5.813 BGN
Виж повече

10. Управителят на завода Висш мениджмънт

5.512 BGN
Виж повече

11. Технически директор Висш мениджмънт

5.510 BGN
Виж повече

12. ИТ продуктов мениджър Информационни технологии

5.264 BGN
Виж повече

13. Директор продажби Висш мениджмънт

5.208 BGN
Виж повече

14. Финансов мениджър Мениджмънт

5.170 BGN
Виж повече

15. Икономически/финансов мениджър Висш мениджмънт

5.055 BGN
Виж повече

16. Инженер на DevOps Информационни технологии

4.955 BGN
Виж повече

17. Scrum Master Информационни технологии

4.796 BGN
Виж повече

18. Управляващ директор Висш мениджмънт

4.795 BGN
Виж повече

19. Софтуерен инженер Информационни технологии

4.782 BGN
Виж повече

20. Ръководител правен отдел Мениджмънт

4.766 BGN
Виж повече

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си