logo

Списък на позициите с изчислени най-високи средни месечни заплати на служителите.

Позиция

Средна нетна заплата

1. Главен изпълнителен директор Висш мениджмънт

5.799,00 BGN

2. Директор, информационни технологии Висш мениджмънт

5.360,00 BGN

3. ИТ архитект Информационни технологии

5.215,00 BGN

4. Моряк Транспорт, спедиция, логистика

4.732,00 BGN

5. Директор кол център Висш мениджмънт

4.535,00 BGN

6. Мениджър, информационни технологии Мениджмънт

4.350,00 BGN

7. Управляващ директор Висш мениджмънт

4.155,00 BGN

8. Технически директор Висш мениджмънт

4.010,00 BGN

9. Scrum Master Информационни технологии

3.891,00 BGN

10. Пилот Транспорт, спедиция, логистика

3.846,00 BGN

11. Директор лизинг Лизинг

3.791,00 BGN

12. ABAP програмист Информационни технологии

3.614,00 BGN

13. Икономически/финансов мениджър Висш мениджмънт

3.597,00 BGN

14. ИТ продуктов мениджър Информационни технологии

3.568,00 BGN

15. Регионален мениджър/Директор Висш мениджмънт

3.532,00 BGN

16. Софтуерен инженер Информационни технологии

3.481,00 BGN

17. Директор продажби Висш мениджмънт

3.440,00 BGN

18. C++ програмист Информационни технологии

3.416,00 BGN

19. Финансов мениджър Мениджмънт

3.376,00 BGN

20. Директор производство Висш мениджмънт

3.327,00 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си