logo

Списък на позициите с изчислени най-високи средни месечни заплати на служителите.

Позиция

Средна нетна заплата

1. Главен изпълнителен директор Висш мениджмънт

5.456 BGN

2. ИТ архитект Информационни технологии

5.265 BGN

3. Директор, информационни технологии Висш мениджмънт

5.195 BGN

4. Моряк Транспорт, спедиция, логистика

4.880 BGN

5. Директор кол център Висш мениджмънт

4.722 BGN

6. Управляващ директор Висш мениджмънт

4.297 BGN

7. Пилот Транспорт, спедиция, логистика

3.976 BGN

8. Scrum Master Информационни технологии

3.931 BGN

9. Директор лизинг Лизинг

3.764 BGN

10. Технически директор Висш мениджмънт

3.671 BGN

11. Регионален мениджър/Директор Висш мениджмънт

3.654 BGN

12. C++ програмист Информационни технологии

3.624 BGN

13. Икономически/финансов мениджър Висш мениджмънт

3.615 BGN

14. Софтуерен инженер Информационни технологии

3.539 BGN

15. ABAP програмист Информационни технологии

3.525 BGN

16. Директор продажби Висш мениджмънт

3.440 BGN

17. Мениджър, информационни технологии Мениджмънт

3.377 BGN

18. Java програмист Информационни технологии

3.355 BGN

19. ИТ продуктов мениджър Информационни технологии

3.335 BGN

20. Мениджър ИТ проекти Информационни технологии

3.321 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си