logo
Нетна месечна заплата
2,000
3,000
 
10% 1,154 BGN
90% 3,175 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Business Development Manager

1.207 - 4.974 BGN

Акаунт директор

873 - 4.173 BGN

Арт директор

890 - 3.388 BGN

Бранд мениджър

1.090 - 3.195 BGN

Главен редактор

668 - 2.734 BGN

Директор транспорт

919 - 2.889 BGN

Маркетинг мениджър

992 - 3.387 BGN

Мениджър автопарк

1.306 - 2.722 BGN

Мениджър автосервиз

734 - 2.712 BGN

Мениджър качество

1.168 - 3.110 BGN

Мениджър кол център

1.550 - 3.795 BGN

Мениджър по сигурността

747 - 2.724 BGN

Мениджър продажби

1.104 - 3.483 BGN

Мениджър процеси

1.282 - 3.980 BGN

Мениджър събития

902 - 2.238 BGN

Мениджър човешки ресурси

1.391 - 3.691 BGN

Мениджър, информационни технологии

2.192 - 6.279 BGN

Мениджър, логистика

1.114 - 3.506 BGN

Мениджър, проекти

1.622 - 3.156 BGN

Мениджър, производство

980 - 2.764 BGN

Мениджър, снабдяване

1.255 - 3.412 BGN

Младши мениджър проекти

1.028 - 2.738 BGN

Началник, склад

922 - 1.989 BGN

Регионален мениджър

1.019 - 3.194 BGN

Риск мениджър

1.408 - 3.533 BGN

Ръководител отдел

1.127 - 3.574 BGN

Ръководител правен отдел

1.267 - 4.514 BGN

Старши мениджър проекти

1.216 - 4.100 BGN

Супервайзор производство

1.021 - 2.018 BGN

Технически ръководител

925 - 2.948 BGN

Тийм лидер

1.261 - 3.289 BGN

Управител, магазин

998 - 2.279 BGN

Управител, хотел

1.204 - 2.636 BGN

Фасилити мениджър

820 - 3.360 BGN

Финансов мениджър

1.603 - 5.090 BGN