logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Мениджмънт обикновено е от 1.131,00 BGN (минимална заплата) до 3.546,00 BGN (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
2.000
3.000
 
10% 1.131 BGN
90% 3.546 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Business Development Manager

1.167 - 5.285 BGN

Акаунт директор

890 - 4.061 BGN

Арт директор

1.055 - 4.345 BGN

Бранд мениджър

1.261 - 3.033 BGN

Главен редактор

743 - 2.887 BGN

Директор транспорт

741 - 3.336 BGN

Маркетинг мениджър

1.036 - 3.559 BGN

Мениджър автопарк

1.099 - 2.718 BGN

Мениджър автосервиз

659 - 2.517 BGN

Мениджър качество

1.171 - 4.236 BGN

Мениджър кол център

1.624 - 3.743 BGN

Мениджър на ресторант

582 - 2.247 BGN

Мениджър по сигурността

739 - 2.687 BGN

Мениджър продажби

1.118 - 3.639 BGN

Мениджър процеси

1.063 - 4.276 BGN

Мениджър събития

1.032 - 1.767 BGN

Мениджър човешки ресурси

1.241 - 3.539 BGN

Мениджър, информационни технологии

1.554 - 7.823 BGN

Мениджър, логистика

1.161 - 3.611 BGN

Мениджър, проекти

1.369 - 3.742 BGN

Мениджър, производство

1.049 - 3.603 BGN

Мениджър, снабдяване

1.001 - 4.209 BGN

Младши мениджър проекти

887 - 2.822 BGN

Началник, склад

936 - 2.153 BGN

Регионален мениджър

1.030 - 3.622 BGN

Риск мениджър

1.338 - 3.621 BGN

Ръководител отдел

1.136 - 3.904 BGN

Ръководител правен отдел

796 - 6.658 BGN

Старши мениджър проекти

1.514 - 4.312 BGN

Супервайзор производство

991 - 2.043 BGN

Технически ръководител

1.094 - 2.768 BGN

Тийм лидер

1.236 - 3.980 BGN

Управител, магазин

1.030 - 2.515 BGN

Управител, хотел

1.048 - 2.975 BGN

Фасилити мениджър

975 - 2.543 BGN

Финансов мениджър

1.611 - 5.904 BGN