logo
Нетна месечна заплата
2,000
3,000
 
10% 1,137 BGN
90% 3,118 BGN
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

Кликнете върху позицията, на която работите и участвайте в изследването.

Business Development Manager

1.370 - 5.142 BGN

Акаунт директор

873 - 4.173 BGN

Арт директор

890 - 3.388 BGN

Бранд мениджър

1.244 - 2.898 BGN

Главен редактор

668 - 2.734 BGN

Директор транспорт

919 - 2.889 BGN

Маркетинг мениджър

898 - 3.419 BGN

Мениджър автопарк

1.341 - 3.057 BGN

Мениджър автосервиз

734 - 2.712 BGN

Мениджър качество

1.181 - 3.068 BGN

Мениджър кол център

1.430 - 3.563 BGN

Мениджър по сигурността

747 - 2.724 BGN

Мениджър продажби

1.082 - 3.496 BGN

Мениджър процеси

1.439 - 3.943 BGN

Мениджър събития

902 - 2.238 BGN

Мениджър човешки ресурси

1.463 - 3.520 BGN

Мениджър, информационни технологии

2.089 - 6.041 BGN

Мениджър, логистика

1.074 - 3.060 BGN

Мениджър, проекти

1.593 - 3.265 BGN

Мениджър, производство

927 - 3.179 BGN

Мениджър, снабдяване

973 - 3.251 BGN

Младши мениджър проекти

1.020 - 2.473 BGN

Началник, склад

840 - 1.849 BGN

Регионален мениджър

1.087 - 3.356 BGN

Риск мениджър

1.262 - 4.024 BGN

Ръководител отдел

1.205 - 3.190 BGN

Ръководител правен отдел

1.267 - 4.514 BGN

Старши мениджър проекти

1.170 - 3.754 BGN

Супервайзор производство

1.016 - 2.313 BGN

Технически ръководител

793 - 2.805 BGN

Тийм лидер

1.327 - 3.223 BGN

Управител, магазин

956 - 2.163 BGN

Управител, хотел

1.138 - 2.813 BGN

Фасилити мениджър

870 - 3.139 BGN

Финансов мениджър

1.696 - 5.026 BGN