logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
966 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
1.018 BGN
icon

3. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.186 BGN
icon

4. Услуги


Виж повече
1.199 BGN
icon

5. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.279 BGN
icon

6. Изкуство и култура


Виж повече
1.344 BGN
icon

7. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.346 BGN
icon

8. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.407 BGN
icon

9. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.411 BGN
icon

10. Сигурност и защита


Виж повече
1.433 BGN
icon

11. Химическа промишленост


Виж повече
1.541 BGN
icon

12. Производство


Виж повече
1.562 BGN
icon

13. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.565 BGN
icon

14. Администрация


Виж повече
1.616 BGN
icon

15. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.621 BGN
icon

16. Преводи


Виж повече
1.643 BGN
icon

17. Застрахователна дейност


Виж повече
1.666 BGN
icon

18. Транспорт, спедиция, логистика


Виж повече
1.668 BGN
icon

19. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.715 BGN
icon

20. Обслужване на клиенти


Виж повече
1.727 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си