logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
892 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
898 BGN
icon

3. Услуги


Виж повече
1.053 BGN
icon

4. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.055 BGN
icon

5. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.131 BGN
icon

6. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.132 BGN
icon

7. Химическа промишленост


Виж повече
1.150 BGN
icon

8. Изкуство и култура


Виж повече
1.151 BGN
icon

9. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.177 BGN
icon

10. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.183 BGN
icon

11. Сигурност и защита


Виж повече
1.228 BGN
icon

12. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.248 BGN
icon

13. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.303 BGN
icon

14. Администрация


Виж повече
1.317 BGN
icon

15. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.325 BGN
icon

16. Застрахователна дейност


Виж повече
1.328 BGN
icon

17. Производство


Виж повече
1.388 BGN
icon

18. Машиностроене


Виж повече
1.442 BGN
icon

19. Преводи


Виж повече
1.454 BGN
icon

20. Телекомуникации


Виж повече
1.504 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си