logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
816 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
869 BGN
icon

3. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.068 BGN
icon

4. Услуги


Виж повече
1.087 BGN
icon

5. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.090 BGN
icon

6. Изкуство и култура


Виж повече
1.091 BGN
icon

7. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.164 BGN
icon

8. Химическа промишленост


Виж повече
1.167 BGN
icon

9. Сигурност и защита


Виж повече
1.169 BGN
icon

10. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.181 BGN
icon

11. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.185 BGN
icon

12. Производство


Виж повече
1.269 BGN
icon

13. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.279 BGN
icon

14. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.358 BGN
icon

15. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.367 BGN
icon

16. Администрация


Виж повече
1.370 BGN
icon

17. Застрахователна дейност


Виж повече
1.409 BGN
icon

18. Машиностроене


Виж повече
1.477 BGN
icon

19. Преводи


Виж повече
1.494 BGN
icon

20. Автомобилна индустрия


Виж повече
1.531 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си