logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
867 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
888 BGN
icon

3. Услуги


Виж повече
1.024 BGN
icon

4. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.045 BGN
icon

5. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.072 BGN
icon

6. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.086 BGN
icon

7. Химическа промишленост


Виж повече
1.109 BGN
icon

8. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.145 BGN
icon

9. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.149 BGN
icon

10. Изкуство и култура


Виж повече
1.152 BGN
icon

11. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.191 BGN
icon

12. Сигурност и защита


Виж повече
1.195 BGN
icon

13. Администрация


Виж повече
1.221 BGN
icon

14. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.260 BGN
icon

15. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.288 BGN
icon

16. Застрахователна дейност


Виж повече
1.321 BGN
icon

17. Производство


Виж повече
1.366 BGN
icon

18. Търговия


Виж повече
1.375 BGN
icon

19. Автомобилна индустрия


Виж повече
1.396 BGN
icon

20. Машиностроене


Виж повече
1.444 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си