logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
850 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
885 BGN
icon

3. Услуги


Виж повече
1.025 BGN
icon

4. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.067 BGN
icon

5. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.088 BGN
icon

6. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.095 BGN
icon

7. Химическа промишленост


Виж повече
1.113 BGN
icon

8. Изкуство и култура


Виж повече
1.118 BGN
icon

9. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.148 BGN
icon

10. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.160 BGN
icon

11. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.179 BGN
icon

12. Сигурност и защита


Виж повече
1.204 BGN
icon

13. Администрация


Виж повече
1.255 BGN
icon

14. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.282 BGN
icon

15. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.291 BGN
icon

16. Застрахователна дейност


Виж повече
1.302 BGN
icon

17. Производство


Виж повече
1.372 BGN
icon

18. Машиностроене


Виж повече
1.418 BGN
icon

19. Телекомуникации


Виж повече
1.431 BGN
icon

20. Преводи


Виж повече
1.438 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си