logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
1.135 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
1.171 BGN
icon

3. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.418 BGN
icon

4. Химическа промишленост


Виж повече
1.427 BGN
icon

5. Услуги


Виж повече
1.448 BGN
icon

6. Изкуство и култура


Виж повече
1.478 BGN
icon

7. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.485 BGN
icon

8. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.516 BGN
icon

9. Сигурност и защита


Виж повече
1.569 BGN
icon

10. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.600 BGN
icon

11. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.613 BGN
icon

12. Производство


Виж повече
1.708 BGN
icon

13. Администрация


Виж повече
1.719 BGN
icon

14. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.723 BGN
icon

15. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.799 BGN
icon

16. Транспорт, спедиция, логистика


Виж повече
1.834 BGN
icon

17. Преводи


Виж повече
1.835 BGN
icon

18. Застрахователна дейност


Виж повече
1.839 BGN
icon

19. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.869 BGN
icon

20. Автомобилна индустрия


Виж повече
1.957 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си