logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло

869,18 BGN
icon

2. Общи работници

906,66 BGN
icon

3. Услуги

1.030,78 BGN
icon

4. Образование, наука и изследователска дейност

1.034,85 BGN
icon

5. Дървообработваща промишленост

1.067,87 BGN
icon

6. Управление на водите, горско стопанство, околна среда

1.078,04 BGN
icon

7. Химическа промишленост

1.110,01 BGN
icon

8. Публична администрация, самоуправление

1.129,19 BGN
icon

9. Селско стопанство, хранителна промишленост

1.149,70 BGN
icon

10. Изкуство и култура

1.159,43 BGN
icon

11. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство

1.175,28 BGN
icon

12. Сигурност и защита

1.177,21 BGN
icon

13. Администрация

1.216,45 BGN
icon

14. Медицина и социални грижи

1.281,80 BGN
icon

15. Журналистика, печатарство, медии

1.290,73 BGN
icon

16. Застрахователна дейност

1.319,43 BGN
icon

17. Търговия

1.338,60 BGN
icon

18. Производство

1.343,77 BGN
icon

19. Автомобилна индустрия

1.393,33 BGN
icon

20. Машиностроене

1.434,95 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си