logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
1.312 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
1.335 BGN
icon

3. Химическа промишленост


Виж повече
1.536 BGN
icon

4. Услуги


Виж повече
1.640 BGN
icon

5. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.688 BGN
icon

6. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.730 BGN
icon

7. Сигурност и защита


Виж повече
1.767 BGN
icon

8. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.772 BGN
icon

9. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.796 BGN
icon

10. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.841 BGN
icon

11. Изкуство и култура


Виж повече
1.855 BGN
icon

12. Минно дело, металургия


Виж повече
1.864 BGN
icon

13. Застрахователна дейност


Виж повече
1.864 BGN
icon

14. Администрация


Виж повече
1.870 BGN
icon

15. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.899 BGN
icon

16. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.997 BGN
icon

17. Медицина и социални грижи


Виж повече
2.003 BGN
icon

18. Преводи


Виж повече
2.043 BGN
icon

19. Производство


Виж повече
2.048 BGN
icon

20. Обслужване на клиенти


Виж повече
2.096 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си