logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Общи работници


Виж повече
922 BGN
icon

2. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
965 BGN
icon

3. Услуги


Виж повече
1.182 BGN
icon

4. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.220 BGN
icon

5. Сигурност и защита


Виж повече
1.256 BGN
icon

6. Изкуство и култура


Виж повече
1.258 BGN
icon

7. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.273 BGN
icon

8. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.279 BGN
icon

9. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.285 BGN
icon

10. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.436 BGN
icon

11. Администрация


Виж повече
1.488 BGN
icon

12. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.489 BGN
icon

13. Застрахователна дейност


Виж повече
1.516 BGN
icon

14. Преводи


Виж повече
1.516 BGN
icon

15. Производство


Виж повече
1.518 BGN
icon

16. Химическа промишленост


Виж повече
1.520 BGN
icon

17. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.529 BGN
icon

18. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.543 BGN
icon

19. Транспорт, спедиция, логистика


Виж повече
1.576 BGN
icon

20. Минно дело, металургия


Виж повече
1.604 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си