logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
965 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
1.075 BGN
icon

3. Услуги


Виж повече
1.155 BGN
icon

4. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.179 BGN
icon

5. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.189 BGN
icon

6. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.242 BGN
icon

7. Сигурност и защита


Виж повече
1.250 BGN
icon

8. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.269 BGN
icon

9. Изкуство и култура


Виж повече
1.305 BGN
icon

10. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.366 BGN
icon

11. Администрация


Виж повече
1.405 BGN
icon

12. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.406 BGN
icon

13. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.409 BGN
icon

14. Производство


Виж повече
1.443 BGN
icon

15. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.457 BGN
icon

16. Химическа промишленост


Виж повече
1.474 BGN
icon

17. Транспорт, спедиция, логистика


Виж повече
1.479 BGN
icon

18. Преводи


Виж повече
1.505 BGN
icon

19. Обслужване на клиенти


Виж повече
1.560 BGN
icon

20. Застрахователна дейност


Виж повече
1.597 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си