logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
994 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
1.127 BGN
icon

3. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.161 BGN
icon

4. Услуги


Виж повече
1.181 BGN
icon

5. Химическа промишленост


Виж повече
1.241 BGN
icon

6. Изкуство и култура


Виж повече
1.242 BGN
icon

7. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.272 BGN
icon

8. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.309 BGN
icon

9. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.349 BGN
icon

10. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.384 BGN
icon

11. Сигурност и защита


Виж повече
1.384 BGN
icon

12. Производство


Виж повече
1.514 BGN
icon

13. Преводи


Виж повече
1.515 BGN
icon

14. Администрация


Виж повече
1.547 BGN
icon

15. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.555 BGN
icon

16. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.603 BGN
icon

17. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.624 BGN
icon

18. Транспорт, спедиция, логистика


Виж повече
1.632 BGN
icon

19. Застрахователна дейност


Виж повече
1.632 BGN
icon

20. Минно дело, металургия


Виж повече
1.637 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си