logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
595 EUR
icon

2. Общи работници


Виж повече
606 EUR
icon

3. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
714 EUR
icon

4. Химическа промишленост


Виж повече
738 EUR
icon

5. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
765 EUR
icon

6. Изкуство и култура


Виж повече
768 EUR
icon

7. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
782 EUR
icon

8. Услуги


Виж повече
794 EUR
icon

9. Сигурност и защита


Виж повече
824 EUR
icon

10. Дървообработваща промишленост


Виж повече
824 EUR
icon

11. Администрация


Виж повече
883 EUR
icon

12. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
884 EUR
icon

13. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
884 EUR
icon

14. Застрахователна дейност


Виж повече
924 EUR
icon

15. Производство


Виж повече
934 EUR
icon

16. Медицина и социални грижи


Виж повече
934 EUR
icon

17. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
940 EUR
icon

18. Минно дело, металургия


Виж повече
943 EUR
icon

19. Преводи


Виж повече
966 EUR
icon

20. Обслужване на клиенти


Виж повече
1.009 EUR

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си