logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Общи работници


Виж повече
496 EUR
icon

2. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
508 EUR
icon

3. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
594 EUR
icon

4. Химическа промишленост


Виж повече
635 EUR
icon

5. Изкуство и култура


Виж повече
635 EUR
icon

6. Сигурност и защита


Виж повече
642 EUR
icon

7. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
649 EUR
icon

8. Услуги


Виж повече
656 EUR
icon

9. Дървообработваща промишленост


Виж повече
669 EUR
icon

10. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
674 EUR
icon

11. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
690 EUR
icon

12. Производство


Виж повече
778 EUR
icon

13. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
795 EUR
icon

14. Администрация


Виж повече
805 EUR
icon

15. Застрахователна дейност


Виж повече
812 EUR
icon

16. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
819 EUR
icon

17. Медицина и социални грижи


Виж повече
831 EUR
icon

18. Минно дело, металургия


Виж повече
837 EUR
icon

19. Преводи


Виж повече
846 EUR
icon

20. Машиностроене


Виж повече
861 EUR

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си