logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
443 EUR
icon

2. Общи работници


Виж повече
454 EUR
icon

3. Услуги


Виж повече
524 EUR
icon

4. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
534 EUR
icon

5. Дървообработваща промишленост


Виж повече
548 EUR
icon

6. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
555 EUR
icon

7. Химическа промишленост


Виж повече
567 EUR
icon

8. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
586 EUR
icon

9. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
587 EUR
icon

10. Изкуство и култура


Виж повече
589 EUR
icon

11. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
609 EUR
icon

12. Сигурност и защита


Виж повече
611 EUR
icon

13. Администрация


Виж повече
624 EUR
icon

14. Медицина и социални грижи


Виж повече
644 EUR
icon

15. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
659 EUR
icon

16. Застрахователна дейност


Виж повече
675 EUR
icon

17. Производство


Виж повече
698 EUR
icon

18. Търговия


Виж повече
703 EUR
icon

19. Автомобилна индустрия


Виж повече
714 EUR
icon

20. Машиностроене


Виж повече
738 EUR

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си