logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
537 USD
icon

2. Общи работници


Виж повече
551 USD
icon

3. Услуги


Виж повече
636 USD
icon

4. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
649 USD
icon

5. Дървообработваща промишленост


Виж повече
664 USD
icon

6. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
674 USD
icon

7. Химическа промишленост


Виж повече
689 USD
icon

8. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
711 USD
icon

9. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
713 USD
icon

10. Изкуство и култура


Виж повече
715 USD
icon

11. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
737 USD
icon

12. Сигурност и защита


Виж повече
742 USD
icon

13. Администрация


Виж повече
756 USD
icon

14. Медицина и социални грижи


Виж повече
782 USD
icon

15. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
798 USD
icon

16. Застрахователна дейност


Виж повече
820 USD
icon

17. Производство


Виж повече
848 USD
icon

18. Търговия


Виж повече
854 USD
icon

19. Автомобилна индустрия


Виж повече
866 USD
icon

20. Машиностроене


Виж повече
896 USD

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си