logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Общи работници


Виж повече
530 USD
icon

2. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
543 USD
icon

3. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
634 USD
icon

4. Химическа промишленост


Виж повече
678 USD
icon

5. Изкуство и култура


Виж повече
682 USD
icon

6. Сигурност и защита


Виж повече
685 USD
icon

7. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
693 USD
icon

8. Услуги


Виж повече
701 USD
icon

9. Дървообработваща промишленост


Виж повече
719 USD
icon

10. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
720 USD
icon

11. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
737 USD
icon

12. Производство


Виж повече
831 USD
icon

13. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
854 USD
icon

14. Администрация


Виж повече
860 USD
icon

15. Застрахователна дейност


Виж повече
872 USD
icon

16. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
875 USD
icon

17. Медицина и социални грижи


Виж повече
887 USD
icon

18. Минно дело, металургия


Виж повече
894 USD
icon

19. Преводи


Виж повече
904 USD
icon

20. Машиностроене


Виж повече
919 USD

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си