logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Общи работници


Виж повече
684 USD
icon

2. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
685 USD
icon

3. Химическа промишленост


Виж повече
803 USD
icon

4. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
825 USD
icon

5. Услуги


Виж повече
874 USD
icon

6. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
888 USD
icon

7. Сигурност и защита


Виж повече
914 USD
icon

8. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
922 USD
icon

9. Дървообработваща промишленост


Виж повече
935 USD
icon

10. Изкуство и култура


Виж повече
938 USD
icon

11. Администрация


Виж повече
992 USD
icon

12. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
996 USD
icon

13. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.005 USD
icon

14. Минно дело, металургия


Виж повече
1.007 USD
icon

15. Застрахователна дейност


Виж повече
1.027 USD
icon

16. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.032 USD
icon

17. Медицина и социални грижи


Виж повече
1.048 USD
icon

18. Производство


Виж повече
1.060 USD
icon

19. Преводи


Виж повече
1.072 USD
icon

20. Обслужване на клиенти


Виж повече
1.109 USD

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си