logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
524 USD
icon

2. Общи работници


Виж повече
552 USD
icon

3. Изкуство и култура


Виж повече
682 USD
icon

4. Химическа промишленост


Виж повече
692 USD
icon

5. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
694 USD
icon

6. Дървообработваща промишленост


Виж повече
704 USD
icon

7. Услуги


Виж повече
718 USD
icon

8. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
763 USD
icon

9. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
765 USD
icon

10. Сигурност и защита


Виж повече
777 USD
icon

11. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
799 USD
icon

12. Преводи


Виж повече
840 USD
icon

13. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
848 USD
icon

14. Производство


Виж повече
856 USD
icon

15. Минно дело, металургия


Виж повече
883 USD
icon

16. Администрация


Виж повече
890 USD
icon

17. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
897 USD
icon

18. Застрахователна дейност


Виж повече
903 USD
icon

19. Медицина и социални грижи


Виж повече
910 USD
icon

20. Обслужване на клиенти


Виж повече
936 USD

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си