logo

Списък на категориите с изчислени най-ниски средни заплати на служителите.

Работни сфери

Средна нетна заплата

icon

1. Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
854 BGN
icon

2. Общи работници


Виж повече
951 BGN
icon

3. Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
1.014 BGN
icon

4. Изкуство и култура


Виж повече
1.042 BGN
icon

5. Услуги


Виж повече
1.085 BGN
icon

6. Химическа промишленост


Виж повече
1.089 BGN
icon

7. Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
1.136 BGN
icon

8. Дървообработваща промишленост


Виж повече
1.181 BGN
icon

9. Сигурност и защита


Виж повече
1.296 BGN
icon

10. Преводи


Виж повече
1.310 BGN
icon

11. Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
1.347 BGN
icon

12. Публична администрация, самоуправление


Виж повече
1.388 BGN
icon

13. Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
1.409 BGN
icon

14. Минно дело, металургия


Виж повече
1.441 BGN
icon

15. Производство


Виж повече
1.449 BGN
icon

16. Застрахователна дейност


Виж повече
1.462 BGN
icon

17. Технологии, развитие


Виж повече
1.537 BGN
icon

18. Телекомуникации


Виж повече
1.587 BGN
icon

19. Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
1.602 BGN
icon

20. Администрация


Виж повече
1.638 BGN

Добре ли ти плащат?

Сравни заплатата си