logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Банки обикновено е от 745 EUR (минимална заплата) до 2.039 EUR (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
 
10% получават по-малко 745 EUR
10% получават повече 2.039 EUR
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

За компании - бъдете уверени, когато вземате решения относно заплатите

Подробният доклад за възнагражденията ще ви помогне да определите справедливи заплати. Винаги ще разполагате с актуални данни за заплатите.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Администратор, събиране на вземания

523 - 1.648 EUR
Виж повече

Акаунт мениджър

857 - 2.043 EUR
Виж повече

Брокер, акции

632 - 2.000 EUR
Виж повече

Вътрешен одитор

700 - 1.958 EUR
Виж повече

Дилър

701 - 1.852 EUR
Виж повече

Директор клон

925 - 2.629 EUR
Виж повече

Ипотечен специалист

713 - 1.527 EUR
Виж повече

Касиер

500 - 1.188 EUR
Виж повече

Кредитен специалист

562 - 1.404 EUR
Виж повече

Личен банкер

615 - 1.618 EUR
Виж повече

Мениджър връзки с клиенти

833 - 1.727 EUR
Виж повече

Продуктов мениджър

845 - 2.888 EUR
Виж повече

Ръководител отдел

704 - 2.532 EUR
Виж повече

Служител картови услуги

620 - 1.677 EUR
Виж повече

Служител, обслужване на клиенти

603 - 1.356 EUR
Виж повече

Специалист бек офис

597 - 1.460 EUR
Виж повече

Специалист попечителски услуги

Виж повече

Специалист управление на риска

792 - 2.073 EUR
Виж повече

Специалист, правно и регулаторно съответствие

825 - 1.905 EUR
Виж повече

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

615 - 1.272 EUR
Виж повече

Финансов анализатор

848 - 1.939 EUR
Виж повече

Финансов консултант

720 - 1.940 EUR
Виж повече