logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България в категория Банки обикновено е от 809 USD (минимална заплата) до 2.214 USD (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Нетна месечна заплата
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
 
10% получават по-малко 809 USD
10% получават повече 2.214 USD
Заплатите могат да варират в зависимост от позициите, дадената стойност е ориентировъчна.

За компании - бъдете уверени, когато вземате решения относно заплатите

Подробният доклад за възнагражденията ще ви помогне да определите справедливи заплати. Винаги ще разполагате с актуални данни за заплатите.

Кликнете върху позицията, на която работите и сравнете заплатата си.

Администратор, събиране на вземания

568 - 1.791 USD
Виж повече

Акаунт мениджър

931 - 2.220 USD
Виж повече

Брокер, акции

687 - 2.173 USD
Виж повече

Вътрешен одитор

761 - 2.127 USD
Виж повече

Дилър

762 - 2.012 USD
Виж повече

Директор клон

1.005 - 2.856 USD
Виж повече

Ипотечен специалист

774 - 1.659 USD
Виж повече

Касиер

543 - 1.291 USD
Виж повече

Кредитен специалист

610 - 1.525 USD
Виж повече

Личен банкер

668 - 1.758 USD
Виж повече

Мениджър връзки с клиенти

905 - 1.876 USD
Виж повече

Продуктов мениджър

918 - 3.138 USD
Виж повече

Ръководител отдел

764 - 2.751 USD
Виж повече

Служител картови услуги

674 - 1.821 USD
Виж повече

Служител, обслужване на клиенти

655 - 1.473 USD
Виж повече

Специалист бек офис

648 - 1.586 USD
Виж повече

Специалист попечителски услуги

Виж повече

Специалист управление на риска

860 - 2.252 USD
Виж повече

Специалист, правно и регулаторно съответствие

897 - 2.070 USD
Виж повече

Специалист, продажба на банкови услуги, Кредитен консултант

668 - 1.381 USD
Виж повече

Финансов анализатор

921 - 2.107 USD
Виж повече

Финансов консултант

782 - 2.107 USD
Виж повече