logo

Диапазонът на заплатите на работещите в България обикновено е от 566 EUR (минимална заплата) до 2.150 EUR (най-високата средна стойност, действителната максимална заплата е по-висока).

Това е общата месечна заплата включително бонуси. Заплатите се различават значително в зависимост от позицията. Ако се интересувате от заплатите за дадена категория позиции, изберете от списъка.

Потърсете позицията си и сравнете заплатата си с други служители, работещи в България.

Работни сфери
Средна нетна месечна заплата в България според проучването
EUR
Извадка
icon

Автомобилна индустрия


Виж повече
1.051
1.070
icon

Администрация


Виж повече
931
1.367
icon

Банки


Виж повече
1.341
1.775
icon

Висш мениджмънт


Виж повече
2.251
1.169
icon

Дървообработваща промишленост


Виж повече
878
388
icon

Електротехника и енергетика


Виж повече
1.141
924
icon

Журналистика, печатарство, медии


Виж повече
928
934
icon

Застрахователна дейност


Виж повече
964
592
icon

Изкуство и култура


Виж повече
881
445
icon

Икономика, финанси, счетоводство


Виж повече
1.245
1.956
icon

Информационни технологии


Виж повече
2.023
4.021
icon

Лизинг


Виж повече
1.257
71
icon

Маркетинг, реклама, ПР


Виж повече
1.167
1.566
icon

Машиностроене


Виж повече
1.081
948
icon

Медицина и социални грижи


Виж повече
984
1.733
icon

Мениджмънт


Виж повече
1.657
2.134
icon

Минно дело, металургия


Виж повече
945
125
icon

Образование, наука и изследователска дейност


Виж повече
833
1.187
icon

Обслужване на клиенти


Виж повече
1.041
621
icon

Общи работници


Виж повече
642
447
icon

Право


Виж повече
1.205
724
icon

Преводи


Виж повече
1.006
196
icon

Производство


Виж повече
995
861
icon

Публична администрация, самоуправление


Виж повече
969
493
icon

Селско стопанство, хранителна промишленост


Виж повече
865
520
icon

Сигурност и защита


Виж повече
858
606
icon

Строителство и недвижими имоти


Виж повече
1.143
1.399
icon

Текстилна, кожна промишленост, облекло


Виж повече
643
321
icon

Телекомуникации


Виж повече
1.133
534
icon

Технологии, развитие


Виж повече
1.205
218
icon

Транспорт, спедиция, логистика


Виж повече
1.165
1.394
icon

Туризъм, ресторантьорство, хотелиерство


Виж повече
943
1.061
icon

Търговия


Виж повече
1.089
1.814
icon

Управление на водите, горско стопанство, околна среда


Виж повече
775
259
icon

Управление на качеството


Виж повече
1.317
347
icon

Услуги


Виж повече
820
476
icon

Фармацевтична промишленост


Виж повече
1.464
395
icon

Химическа промишленост


Виж повече
754
352
icon

Човешки ресурси


Виж повече
1.160
906